Ford Fusion: Tworzenie książki telefonicznej

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Polecenia telefonu –> Tworzenie książki telefonicznej

Zapisz nazwę

Nowe pozycje można zapisywać poleceniem "STORE NAME". Funkcja ta może być wykorzystywana do wybierania numeru poprzez podanie nazwy/nazwiska zamiast pełnego numeru telefonu.

Zapisz nazwę


Usuń nazwę

Zapisane nazwy można także usuwać ze spisu.

Usuń nazwę


Wyświetl spis

Korzystaj z tej funkcji, aby system pokazał wszystkie wpisy.

Wyświetl spis


Usuń Spis

Funkcja ta pozwoli na usunięcie wszystkich haseł na raz.

Usuń Spis


    Telefon

    System Twojego telefonu pozwala utworzyć dodatkową książkę telefoniczną. Wpisane hasła można wybierać głosem. Numery telefo ...

    Funkcje telefonu

    Nazwa telefonu komórkowego Funkcja ta umożliwia dostęp do numerów telefonów zapisanych z etykietą w Twoim telefonie. a) Może by ...

    Categorie