Ford Fusion: Telefon

System Twojego telefonu pozwala utworzyć dodatkową książkę telefoniczną.

Wpisane hasła można wybierać głosem.

Numery telefonów zapisane za pomocą funkcji sterowania głosem zapisywane są w systemie pojazdu, a nie w telefonie.

Schemat

Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia głosowe systemu telefonu.

Poniższe listy zawierają dalsze informacje o pełnym menu poleceń.

Schemat


a) Może być używane jako skrót.

b) Funkcja możliwa tylko w telefonach komórkowych połączonych poprzez Bluetooth i wyposażonych w funkcję sterowania głosem, z zapisanymi etykietami.

    Polecenia telefonu

    ...

    Tworzenie książki telefonicznej

    Zapisz nazwę Nowe pozycje można zapisywać poleceniem "STORE NAME". Funkcja ta może być wykorzystywana do wybierania numeru poprzez podanie na ...

    Categorie