Ford Fusion: Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Ford Fusion –> Telefon –> Korzystanie z telefonu - Pojazdy wyposażone w: System Travel Pilot EX –> Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.

1. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu.

2. Wybierz opcję menu DEBOND.

3. Wybierz telefon z listy za pomocą przycisków zaprogramowanych stacji

Wskazówka: Po przyporządkowaniu telefonu Bluetooth systemowi, staje się on telefonem aktywnym.

Jednak w niektórych przypadkach telefon z systemem Bluetooth musi być aktywowany przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku stacji na radioodtwarzaczu lub w systemie nawigacyjnym.

    Zmiana aktywnego telefonu

    Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione. 1. Naciśnij przycisk "PHONE&q ...

    Sterowanie głosem

    ...

    Categorie