Ford Fusion: Korzystanie z telefonu - Pojazdy wyposażone w: System Travel Pilot EX

Ford Fusion –> Telefon –> Korzystanie z telefonu - Pojazdy wyposażone w: System Travel Pilot EX

Rozdział ten opisuje telefoniczne funkcje systemu nawigacyjnego TravelPilot EX.

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w instrukcji obsługi systemu nawigacyjnego TravelPilot EX.

System wymaga aktywnego telefonu komórkowego.

Nawet jeżeli telefon jest podłączony do systemu nawigacyjnego TravelPilot EX, można z niego korzystać w tradycyjny sposób.

Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa t ...

Wybieranie połączenia

Wybieranie numeru - telefon w uchwycie Korzystanie z telefonu w uchwycie umożliwia dostęp do książki telefonicznej w telefonie. Poszczególne hasł ...

Categorie