Ford Fusion: Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Ford Fusion –> Telefon –> Korzystanie z telefonu - Pojazdy nie wyposażone w: System nawigacyjny –> Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.

1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia.

2. Naciśnij przycisk MENU w radioodtwarzaczu.

3. Wybierz opcję DEBOND w radioodtwarzaczu.

4. Przewiń różne opcje telefonów za pomocą przycisków wyszukiwania i wybierz telefon, który chcesz odłączyć od systemu.

5. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać telefon, który ma zostać odłączony od systemu.

    Zmiana aktywnego telefonu

    Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione. Korzystając z przycisku zapami ...

    Korzystanie z telefonu - Pojazdy wyposażone w: System Travel Pilot EX

    Rozdział ten opisuje telefoniczne funkcje systemu nawigacyjnego TravelPilot EX. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania zn ...

    Categorie