Ford Fusion: Zmiana aktywnego telefonu

Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione.

Korzystając z przycisku zapamiętywania stacji

1. Naciśnij przycisk PHONE w radioodtwarzaczu.

2. Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny (spośród przycisków zapamiętywania stacji 1 - 6 ).

Wskazówka: Dotyczy wyłącznie radioodtwarzaczy bez klawiatury telefonicznej.

Korzystając z menu zespołu audio

1. Naciśnij przycisk PHONE lub przycisk przyjmowania połączenia.

2. Naciśnij przycisk MENU w radioodtwarzaczu.

3. Wybierz opcję ACTIVE PHONE w radioodtwarzaczu.

4. Przewiń zapamiętane telefony za pomocą przycisków wyszukiwania, aby zobaczyć przyporządkowane do urządzenia telefony.

5. Naciśnij przycisk MENU, aby wybrać telefon, który ma być telefonem aktywnym.

Wskazówka: Po przyporządkowaniu telefonu Bluetooth systemowi, staje się on telefonem aktywnym.

    Postępowanie w przypadku drugiego przychodzącego połączenia

    Wskazówka: Funkcja drugiego przychodzącego połączenia musi być aktywowana w telefonie. Jeżeli podczas trwania rozmowy przychodzi drugie poł ...

    Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

    Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa t ...

    Categorie