Ford Fusion: Zmiana aktywnego telefonu

Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione.

1. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu.

2. Poprzez opcję menu ACTIVE PHONE wybierz aktywny telefon z listy za pomocą przycisków zaprogramowanych stacji.

    Postępowanie w przypadku drugiego przychodzącego połączenia

    Wskazówka: Funkcja drugiego przychodzącego połączenia musi być aktywowana w telefonie. Jeżeli podczas trwania rozmowy przychodzi drugie poł ...

    Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

    Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa t ...

    Categorie