Ford Fusion: Wybieranie połączenia

Wybieranie numeru - telefon w uchwycie

Korzystanie z telefonu w uchwycie umożliwia dostęp do książki telefonicznej w telefonie. Poszczególne hasła będą się pojawiały na wyświetlaczu zespołu TravelPilot EX.

1. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu.

2. Korzystanie z opcji menu PHONEBOOK.

3. Wybierz jedno z pól liter.

4. Za pomocą prawego przycisku obrotowego wybierz właściwy numer telefonu.

5. Naciśnięcie przycisku "INFO" pozwala wyświetlić hasło z książki telefonicznej.

6. Naciśnij prawy przycisk obrotowy.

Wybieranie numeru - telefon z systemem Bluetooth

W telefonie z systemem Bluetooth numery telefonów mogą być wybierane głosowo, patrz rozdział poświęcony Sterowaniu głosem.

Kończenie połączenia

Połączenie można zakończyć w jeden z następujących sposobów:

 • naciskając przycisk odrzucenia
 • naciskając przycisk "MODE" na dźwigni zdalnego sterowania
 • naciskając wyłącznik systemu nawigacyjnego
 • naciskając prawy przycisk obrotowy

Ponowne wybieranie numeru - telefon w uchwycie

1. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu.

2. Naciśnij przycisk "MENU".

3. Wybierz listę CALL OUT lub CALL IN lub REDIAL.

4. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu, aby wybrać żądany numer.

Ponowne wybieranie numeru - telefon z systemem Bluetooth

1. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu.

2. Naciśnij przycisk "MENU".

3. Wybierz REDIAL.

4. Naciśnij przycisk "PHONE" w radioodtwarzaczu, aby wybrać dany numer.

  Korzystanie z telefonu - Pojazdy wyposażone w: System Travel Pilot EX

  Rozdział ten opisuje telefoniczne funkcje systemu nawigacyjnego TravelPilot EX. Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania zn ...

  Odbieranie przychodzącego połączenia

  Przyjmowanie przychodzącego połączenia Przychodzące połączenia można odbierać w jeden z następujących sposobów: naci ...

  Categorie