Toyota Yaris: Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

Automatyczny sterownik za pomocą przedniego czujnika rejestruje blask oźwietlenia ulicy, oźwietlenia pojazdów znajdujących się z przodu oraz nadjeżdżających z przeciwka itp. i odpowiednio włącza lub wyłącza źwiatła drogowe.

Wskazania na wyźwietlaczu

Gdy obie lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zaźwiecą się w kolorze zielonym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą i lew ...

Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych

Gdy przełącznik źwiateł głównych znajduje się w pozycji lub w pozycji , nale ży odepchnąć od siebie dźwigni ...

Categorie