Toyota Yaris: Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB) –> Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych

 1. Gdy przełącznik źwiateł głównych znajduje się w pozycji lub w pozycji , nale
  ży odepchnąć od siebie dźwignię przełącznika.

Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych


 1. Nacisnąć przycisk układu automatycznego włączania i wy- łączania źwiateł drogowych (AHB)

Wraz z samoczynnym włączeniem źwiateł drogowych lampka kontrolna automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych, zaźwieci się na zielono sygnalizując działanie tej funkcji.

Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych


  Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

  Automatyczny sterownik za pomocą przedniego czujnika rejestruje blask oźwietlenia ulicy, oźwietlenia pojazdów znajdujących się z przodu oraz nadje ...

  Warunki automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych

  Samoczynne włączenie źwiateł drogowych następuje, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki: Prędkoźć jazdy wzroź ...

  Categorie