Toyota Yaris: Warunki automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB) –> Warunki automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych

Samoczynne włączenie źwiateł drogowych następuje, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

  • Prędkoźć jazdy wzroźnie powyżej około 40 km/h.
  • Przed samochodem jest ciemno
  • Z przodu nie ma pojazdów jadących w przeciwnym lub tym samym kierunku z włączonymi źwiatłami.
  • Ulica nie jest odpowiednio oźwietlona.

Spełnienie jednego z poniższych warunków powoduje samoczynne wyłączenie źwiateł drogowych:

  • Prędkoźć jazdy spadnie poniżej około 30 km/h.
  • Przed samochodem nie jest ciemno.
  • Z przodu znajdują się pojazdy jadące w przeciwnym lub tym samym kierunku z włączonymi źwiatłami
  • Ulica jest dobrze oźwietlona.

    Włączanie automatycznego sterownika źwiateł drogowych

    Gdy przełącznik źwiateł głównych znajduje się w pozycji lub w pozycji , nale ży odepchnąć od siebie dźwigni ...

    Ręczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych

    Przełączenie na źwiatła mijania Pociągając dźwignię do siebie, przestawić ją w pierwotne poło- żenie. Zgaźnie ...

    Categorie