Toyota Yaris: Toyota Safety Sense

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense składa się z następujących układów wspomagania prowadzenia samochodu oraz wpływa na odczuwanie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

Układ rejestrujący kontrolę i pracę samochodu

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) wyposażony jest w zaawansowany komputer, który rejestruje wybrane informacje o warunkach pracy samochodu, takie jak:

 • W jakim stopniu (jeżeli w ogóle) kierowca używał pedału przyspieszenia i/lub pedału hamulca
 • Prędkoźć samochodu
 • Stan pracy układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
 • Inne informacje (takie jak odległoźć i względna prędkoźć pomiędzy samochodem a pojazdem znajdującym się przed nim lub innym obiektem)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) nie rejestruje rozmów, dźwięku lub obrazów.

 • Wykorzystanie danych

Toyota może użyć układu rejestrującego w celu diagnostyki usterek, prowadzenia badań i rozwoju oraz w celu poprawy jakoźci.

Toyota nie ujawni rejestrowanych danych osobom trzecim z wyjątkiem:

 • Za zgodą właźciciela pojazdu lub zgodą leasingodawcy, jeżeli samochód jest leasingowany
 • Wodpowiedzi na oficjalną proźbę policji, sądu lub agencji rządowej
 • Do wykorzystania danych przez firmę Toyota w procesie sądowym
 • W celach naukowych, jeżeli dane nie są związane z konkretnym samochodem lub właźcicielem samochodu

Przedni czujnik

Przedni czujnik znajduje się w górnej częźci szyby. Składa się on z dwóch typów czujników, z których każdy gromadzi informacje niezbędne do obsługi układów ułatwiających jazdę.

Przedni czujnik


 1. Czujniki laserowe
 2. Czujnik kamery


Przedni czujnik wykorzystuje lasery do wykrywania pojazdów znajdujących się przed samochodem. Przedni czujnik jest sklasyfikowany jako urządzenie laserowe klasy 1M zgodnie z normą IEC 60825-1. W normalnych warunkach użytkowania lasery te nie są szkodliwe dla ludzkiego oka. Jednakże należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci.

Niezastosowanie się do nich może spowodować utratę wzroku lub ciężkie zaburzenia widzenia.

 • Aby uniknąć narażenia się na szkodliwe promieniowanie lasera, nie nale ży demontować przedniego czujnika (np. usuwać soczewki). Podczas demontażu przedni czujnik jest sklasyfikowany jako urządzenie laserowe klasy 3B zgodnie z normą IEC 60825-1. Urządzenia laserowe klasy 3B są niebezpieczne i stwarzają ryzyko uszkodzenia wzroku w sytuacji bezpoźredniej ekspozycji.
 • Nie wolno patrzeć w przedni czujnik przez szkło powiększające, mikroskop optyczny lub inny instrument optyczny z odległoźci mniejszej niż 100 mm.

Etykieta klasyfikacji lasera


Etykieta objaźnień dotyczących lasera


Dane dotyczące emisji lasera

Maksymalna moc: 45 mW

Czas trwania impulsu: 33 ns

Długoźć fali: 905 nm

Rozbieżnoźć (poziomo x pionowo): 28 × 12


Przedni czujnik

Należy zwrócić uwagę na następujące czynnoźci, aby upewnić się, że przedni czujnik działa prawidłowo:

 • Nie wolno przyklejać żadnych naklejek, w tym naklejek przezroczystych lub innych przedmiotów, na zewnętrznej stronie szyby, gdzie znajduje się przedni czujnik (obszar zacieniony na ilustracji).

  A: Od górnej krawędzi przedniej szyby do około 10 cm poniżej przedniego czujnika


B: Około 20 cm (około 10 cm w prawo i w lewo od źrodka przedniego czujnika)

 • Nie wolno montować lub naklejać niczego na wewnętrznej strony przedniej szyby pod czujnikiem (obszar zacieniony na ilustracji).

  A: Około 10 cm poniżej dolnej krawędzi przedniego czujnika B: Około 20 cm (około 10 cm w prawo i w lewo od źrodka przedniego czujnika)


 • Nie naklejać na przednią szybę foli przyciemniającej.
 • W razie zaparowania, źladów kropli deszczu lub oblodzenia fragmentu przedniej szyby, na którym znajduje się przedni czujnik, należy uruchomić funkcję osuszania powietrza, aby usunąć zaparowanie, krople deszczu lub oblodzenie.
 • Należy stale utrzymywać przednią szybę samochodu w czystoźci.

  Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie działać poprawnie, jeżeli przednia szyba jest brudna, zatłuszczona lub pokryta kroplami wody, źniegiem itp.

  Jeżeli wewnętrzna strona przedniej szyby, gdzie zainstalowany jest przedni czujnik, jest brudna, nie wolno próbować go wymontowywać.

  Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

 • Jeżeli przednia szyba wymaga wymiany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • Nie mocować anteny przed przednim czujnikiem.
 • Nie dopuszczać do zalania płynem czujnika optycznego.

 • Nie dopuszczać, aby jasne źwiatło oźwietlało przedni czujnik.

 • Nie dopuszczać do uszkodzenia bądź zabrudzenia obiektywu przedniego czujnika.

  Podczas mycia wewnętrznej powierzchni przedniej szyby nie wolno dopuźcić do zabrudzenia obiektywu źrodkiem czyszczącym. Ponadto nie wolno dotykać obiektywu.

  Naprawy obiektywu i przedniego czujnika należy zawsze powierzać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

 • Nie zmieniać pozycji przedniego czujnika ani nie demontować go. Jego ustawienie jest precyzyjnie wyregulowane.

 • Nie narażać przedniego czujnika na mocne uderzenia ani go nie rozmontowywać.

 • Nie wolno instalować urządzeń elektronicznych lub urządzeń emitujących silne fale elektryczne w pobliżu przedniego czujnika.

 • Nie wolno umieszczać odblaskowych przedmiotów na desce rozdzielczej.

Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Korek wlewu paliwa należy dokręcić, aż rozlegnie się odgłos zapadki. Po zwolnieniu nacisku korek wlewu paliwa cofnie się o niewielki ką ...

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) wykorzystuje przedni czujnik do wykrywania pojazdów znajdujących się przed samochodem. Jeżeli ...

Categorie