Toyota Yaris: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) wykorzystuje przedni czujnik do wykrywania pojazdów znajdujących się przed samochodem. Jeżeli układ stwierdzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej, komunikat ostrzegawczy poinformuje kierowcę o koniecznoźci wykonania manewru uniku, a siła hamowania zostanie zwiększona, aby pomóc kierowcy uniknąć zderzenia.

Jeżeli układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) stwierdzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej, nastąpi samoczynne uruchomienie hamulców w celu podjęcia próby uniknięcia zderzenia, zminimalizowania siły zderzenia oraz jego skutków dla osób znajdujących się w samochodzie, jak również dla samego samochodu.

Czas wyźwietlania komunikatu ostrzegawczego może się zmieniać, a układ w razie koniecznoźci może być włączany/wyłączany za pomocą przełącznika.

Przedkolizyjne ostrzeganie

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej rozlegnie się sygnał akustyczny, lampka kontrolna aktywacji układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS" zacznie migać, zmuszając kierowc ę do podjęcia czynnoźci zapobiegawczych.

Przedkolizyjne ostrzeganie


Przedkolizyjne wspomaganie hamowania

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej następuje samoczynne zwiększenie siły hamowania w stopniu proporcjonalnym do siły naciźnięcia pedału hamulca zasadniczego.

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej kierowca jest ostrzegany za pomocą komunikatu ostrzegawczego oraz sygnalizacji akustycznej. Gdy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) uzna, że kolizja jest nieunikniona, następuje samoczynne uruchomienie hamulców, by ograniczyć prędkoźć, przy jakiej nastąpi zderzenie.

Ustawienia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Zmiana czasu wyźwietlenia komunikatu ostrzegawczego układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Każdorazowe naciźnięcie prze- łącznika układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) powoduje reakcję na zmianę odległoźci w nastę- pujący sposób:

 1. Daleko (wczeźniejsza reakcja)
 2. Niezbyt daleko (ustawienie domyźlne)
 3. W pobliżu (późniejsza reakcja)

Ustawienia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Gdy przełącznik układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie wciźnięty w celu włączenia układu, lampka kontrolna aktywacji układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS" zaźwieci się i na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym zostanie wyźwietlony aktualny czas komunikatu ostrzegawczego.

Wyłączenie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Wyłączenie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Przytrzymać wciźnięty przełącznik układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) przez 3 sekundy lub dłu- żej.

Zaźwieci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, a na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym zostanie wyźwietlony odpowiedni komunikat.

Aby włączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), należy ponownie nacisnąć przełącznik.

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie włączony każdorazowo po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" Wersje z elektronicznym kluczykiem: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie włączony każdorazowo po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON.

Warunki działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest włączony i ustala wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej z innym pojazdem (za wyjątkiem motocykli i rowerów).

Przedkolizyjne ostrzeganie:

 • Prędkoźć samochodu wynosi od około 15 km/h do 140 km/h.
 • Względna prędkoźć zbliżania się samochodu do innego pojazdu znajdującego się przed samochodem jest większa niż około 15 km/h.

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

 • Prędkoźć samochodu wynosi od około 30 km/h do 80 km/h.
 • Względna prędkoźć zbliżania się samochodu do innego pojazdu znajdującego się przed samochodem jest większa niż około 30 km/h.

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie:

 • Prędkoźć samochodu wynosi od około 10 km/h do 80 km/h.
 • Względna prędkoźć zbliżania się samochodu do innego pojazdu znajdującego się przed samochodem jest większa niż około 10 km/h.

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach układ może nie zadziałać:

 • Jeżeli akumulator był odłączony, a następnie ponownie podłączony, po czym samochód nie był użytkowany przez pewien czas.
 • Jeżeli układ stabilizacji toru jazdy (VSC) został wyłączony (będzie działała jedynie funkcja przedkolizyjnego ostrzegania o możliwej kolizji).
 • Jeżeli zaźwieci się lub będzie migała lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Samoczynne przerwanie przedkolizyjnego automatycznego hamowania

Jeżeli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji w trakcie działania przedkolizyjnego automatycznego hamowania, zostanie ono przerwane:

 • Pedał przyspieszenia zostanie mocno wciźnięty.
 • Kierownica zostanie ostro lub gwałtownie obrócona.

Jeżeli samochód zostanie zatrzymany przez działanie funkcji przedkolizyjnego automatycznego hamowania, działanie funkcji przedkolizyjnego automatycznego hamowania zostanie przerwane po około 2 sekundach po zatrzymaniu samochodu.

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może zadziałać, nawet jeżeli nie ma zagrożenia kolizją

W następujących sytuacjach przedni czujnik może wykryć przeszkodę, powodując, że układ oceny ryzyka uzna ją jako potencjalną kolizję i spowoduje aktywację układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może zadziałać, nawet jeżeli nie ma zagrożenia kolizją


 1. Jeżeli obiekt znajduje się na poboczu lub na łuku drogi (znak drogowy, barierka, itp.).
 2. Podczas mijania nadjeżdżającego pojazdu na łuku drogi.
 3. Podczas przejeżdżania obok pojazdu podczas wykonywania skrętu w lewo lub w prawo.
 4. Podczas bardzo szybkiego zbliżania się do pojazdu znajdującego się z przodu.
 5. Podczas bardzo szybkiego zbliżania się do elektrycznie sterowanych barier punktu poboru opłat, parkingu lub innych barier, które otwierają się lub zamykają.
 6. Podczas zbliżania się do wiaduktów, estakad, kładek dla pieszych, tablic drogowych zawieszonych nad jezdnią, bilbordów itp.
 7. Gdy przód samochodu jest podniesiony lub obniżony
 8. Gdy przedni czujnik jest nieprawidłowo ukierunkowany ze względu np. na silne uderzenie w jego okolicy
 9. Gdy na szczycie drogi prowadzącej pod górę pojawią się obiekty znajdujące się powyżej drogi (tablice reklamowe, bilbordy, źwiatła uliczne itp.).
 10. Gdy na drodze biegnącej w dół znajdują się metalowe przedmioty (pokrywa studzienki, stalowa płyta itp.).
 11. Podczas zbliżania się do wiszących nisko obiektów, które mogą dotknąć samochodu, takich jak banery reklamowe czy gałęzie drzew.
 12. Podczas jazdy w gęstej mgle lub w dymie.
 13. Gdy na samochód spadnie gwałtownie woda lub źnieg z jadącego przed nim pojazdu, itp.
 14. Gdy na nawierzchni jezdni znajduje się odblaskowy obiekt, wybrzuszenie, występ itp.
 15. Gdy samochód zostanie zaparkowany w miejscu, gdzie znajduje obiekt zawieszony nisko na wysokoźci przedniego czujnika.
 16. Po przejechaniu bardzo blisko obok innego obiektu (zatrzymanego pojazdu, barierek ochronnych itp.)

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie działać prawidłowo

W poniższych sytuacjach układ może nie działać prawidłowo:

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie działać prawidłowo


 1. Na drogach z ostrymi zakrętami lub nierówną nawierzchnią.
 2. Gdy inny pojazd przejedzie nagle przed samochodem, np. na skrzyżowaniu.
 3. Gdy inny pojazd nagle przetnie drogę samochodowi.
 4. Podczas poźlizgu samochodu.
 5. Gdy przód samochodu jest podniesiony lub obniżony.
 6. Gdy przednia szyba jest brudna, zaparowana, pokryta kroplami deszczu, oblodzona, pokryta źniegiem itp.
 7. Gdy przedni czujnik nie jest prawidłowo ukierunkowany ze względu np. na silne uderzenie w jego okolicy.
 8. Gdy poprzedzający pojazd jest słabo widziany przez przedni czujnik laserowy (ze względu na obniżoną tylna częźć pojazdu, brud itp.).
 9. Gdy bardzo jasne źwiatło, takie jak np. słońce lub reflektory nadjeżdżających pojazdów, źwiecą bezpoźrednio w przedni czujnik.
 10. Podczas jazdy w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych, np. podczas ulewy, mgły, źnieżycy lub burzy piaskowej.
 11. Gdy na zewnątrz jest ciemno, np. podczas jazdy w tunelu lub w nocy.

Jeżeli miga lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może być tymczasowo nieaktywny lub w układzie wystąpiła usterka.

W następujących sytuacjach lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zniknie i układ zacznie działać po przywróceniu normalnych warunków pracy:

 • Jeżeli w okolicy przedniego czujnika jest bardzo gorąco, np. po zaparkowaniu samochodu w słońcu
 • Jeżeli przednia szyba jest zaparowana, pokryta kroplami deszczu lub oblodzona
 • Jeżeli obszar przed przednim czujnikiem jest zasłonięty, np. w wyniku otwarcia pokrywy silnika

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia nadal miga, może to oznaczać, że układ nie działa prawidłowo.

Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone

 • Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone ( S. 262), to funkcje układów przedkolizyjnego wspomagania hamowania i przedkolizyjnego automatycznego hamowania są również wyłączone.

  Jednak funkcja przedkolizyjnego ostrzegania będzie nadal działała

 • Lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zaźwieci się.


Ograniczenia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

 • Obowiązkiem każdego kierowcy jest prowadzenie samochodu w sposób bezpieczny. Samochód należy prowadzić bezpiecznie, kontrolując sytuację na drodze oraz bacznie zwracając uwagę na otoczenie.

  W żadnym wypadku nie należy w nadmierny sposób polegać na działaniu układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zamiast normalnego hamowania. Układ ten nie zminimalizuje ani nie zapobiegnie ryzyku zderzenia w każdej sytuacji. Nadmierne poleganie na układzie stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

  Mimo że układ jest zaprojektowany do wspierania kierowcy w celu zmniejszenia skutków lub uniknięcia kolizji, efekt działania układu będzie zależał od wielu czynników zewnętrznych. (->S. 229) W związku z tym układ nie zawsze zapewnia taką samą skutecznoźć.

 • Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie zadziałać, jeżeli kierowca wykonuje pewne czynnoźci. Jeżeli pedał przyspieszenia zostanie mocno wciźnięty lub gdy kierownica zostanie obrócona, system oceny ryzyka stwierdzi, że kierowca wykonuje manewr wymijający, a układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) prawdopodobnie nie pozwoli na uruchomienie automatycznego hamowania.
 • W niektórych sytuacjach, gdy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) działa, działanie układu może zostać przerwane, jeżeli pedał przyspieszenia zostanie mocno wciźnięty lub gdy kierownica jest obracana, a system oceny ryzyka stwierdzi, że kierowca wykonuje manewr wymijający.
 • W trakcie działania przedkolizyjnego automatycznego hamowania używana jest znaczna siła hamowania. Dodatkowo, ponieważ samochód po zadziałaniu funkcji przedkolizyjnego automatycznego hamowania może się przemieszczać, kierowca powinien w razie potrzeby wcisnąć pedał hamulca zasadniczego.


Uwagi dotyczące funkcji systemów wspomagających działanie układu

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) za pomocą sygnalizacji ostrzegawczej oraz kontroli uruchamiania hamulców pomaga uniknąć kolizji, działając na zasadzie MONITOROWANIE-OCENA-REAKCJA.

Jednak zakres działania wspomagającego jest ograniczony, dlatego należy pamiętać o poniższych istotnych wskazówkach.

 • Wspomaganie kierowcy w obserwacji sytuacji na drodze

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może wykrywać przeszkody znajdujące się dokładnie z przodu samochodu i w obrębie ograniczonego dystansu. Nie pozwala na nieostrożne lub nieuważne prowadzenie samochodu, nie wspomaga też kierowcy w warunkach słabej widocznoźci. W żadnym przypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zwracania bacznej uwagi na sytuację wokół samochodu.

 • Wspomaganie kierowcy w prawidłowej ocenie sytuacji

W przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa kolizji układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) posiada jedynie informacje na temat przeszkód znajdujących się wprost przed samochodem. Dlatego też absolutnie konieczne jest, aby kierowca zachował koncentrację i był w stanie ocenić, czy w danej sytuacji występuje ryzyko zderzenia.

 • Wspomaganie kierowcy w podejmowaniu działania

Układy przedkolizyjnego wspomagania hamowania i przedkolizyjnego automatycznego hamowania zostały zaprojektowane, aby pomagać uniknąć kolizji i zmniejszyć rozmiar wypadku i działają tylko wtedy, gdy układ oceni, iż kolizja jest nieunikniona. Nie są one w stanie automatycznie uniknąć zderzenia i zatrzymać samochód w bezpieczny sposób bez odpowiednich działań ze strony kierowcy. Dlatego w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia kierowca musi natychmiast odpowiednio zareagować, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.


W celu uniknięcia uszkodzenia układu wczesnego reagowania (PCS)

W następujących sytuacjach układ należy wyłączyć. Układ może działać nawet wtedy, gdy nie istnieje ryzyko kolizji.

 • Podczas kontroli samochodu przy użyciu rozmaitych urządzeń, takich jak tester podwozia na hamowni czy prędkoźciomierza lub korzystania z wyważarki kół samochodu.
 • Podczas transportu samochodu promem, ciężarówką lub innym podobnym źrodkiem transportu.
 • Gdy przednia częźć samochodu jest podniesiona lub obniżona, np.

  w przypadku założenia opon o innym rozmiarze niż oryginalne lub gdy zostały zmienione elementy zawieszenia.

 • Podczas holowania samochodu.

  Toyota Safety Sense

  Toyota Safety Sense składa się z następujących układów wspomagania prowadzenia samochodu oraz wpływa na odczuwanie bezpieczeństwa i komf ...

  Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

  ...

  Categorie