Toyota Yaris: Ręczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych

Toyota Yaris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB) –> Ręczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych

Przełączenie na źwiatła mijania

Pociągając dźwignię do siebie, przestawić ją w pierwotne poło- żenie.

Zgaźnie lampka kontrolna automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych.

Odepchnąć od siebie dźwignię przełącznika w celu ponownego włączenia automatycznego sterownika źwiateł drogowych.

Przełączenie na źwiatła mijania


Przełączenie na źwiatła drogowe

Nacisnąć przycisk układu automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych (AHB) Zgaźnie lampka kontrolna automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych, a zaźwieci się lampka kontrolna źwiateł drogowych.

Nacisnąć przycisk układu automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych (AHB), w celu ponownej aktywacji automatycznego włączania i wyłączania sterownika źwiateł drogowych.

Przełączenie na źwiatła drogowe


Automatyczny sterownik źwiateł drogowych może działać, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Informacje dotyczące możliwoźci detekcyjnych przedniego czujnika optycznego

W następujących sytuacjach automatyczne wyłączenie źwiateł drogowych może nie nastąpić:

 • Gdy jadący z przeciwka pojazd wyłoni się nagle zza zakrętu
 • Gdy bezpoźrednio przed samochodem pojawi się inny pojazd, który nagle zmienił pas ruchu
 • Gdy z powodu licznych zakrętów, barierek rozdzielających jezdnie bądź przydrożnych drzew pojazdy nadjeżdżające z przeciwka lub poruszające się przed samochodem nie są dobrze widoczne

Samoczynne wyłączenie źwiateł drogowych może nastąpić w przypadku, gdy z przodu zostanie wykryty pojazd z włączonymi przednimi źwiatłami przeciwmgielnymi zamiast źwiateł głównych.

Oźwietlenie okolicznych domów, oźwietlenie uliczne, sygnalizacja źwietlna, podźwietlenie przydrożnych tablic reklamowych lub informacyjnych mogą powodować samoczynne wyłączanie źwiateł drogowych

Następujące czynniki mogą wpływać na czas reakcji automatycznego sterownika źwiateł drogowych:

 • Jasnoźć źwiateł mijania, przeciwmgielnych i pozycyjnych pojazdów nadje żdżających z przeciwka lub poruszających się przed samochodem.
 • Prędkoźć i kierunek ruchu pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub poruszających się przed samochodem.
 • Gdy pojazd nadjeżdżający z przeciwka lub poruszający się przed samochodem ma niedziałające źwiatła po jednej stronie.
 • Gdy pojazd nadjeżdżający z przeciwka lub poruszający się przed samochodem jest jednoźladowy.
 • Warunki drogowe (nachylenie, zakręty, stan nawierzchni itp.).
 • Liczba pasażerów i iloźć bagażu.

Światła drogowe mogą włączać się i wyłączać w sposób nieoczekiwany

W sytuacjach wyszczególnionych poniżej układ może nie być w stanie prawidłowo rejestrować intensywnoźci zewnętrznego oźwietlenia i reagować naprzemiennym włączaniem i wyłączaniem źwiateł drogowych lub narażać na ich działanie innych uczestników ruchu drogowego. Wskazane jest wtedy zrezygnowanie z funkcji automatycznego sterownika i włączanie oraz wyłączanie tych źwiateł ręcznie.

 • Niesprzyjające warunki pogodowe (opady deszczu lub źniegu, mgła, burza piaskowa itp.).
 • Zaparowana, oblodzona, zabrudzona itp. szyba czołowa.
 • Pęknięta lub w inny sposób uszkodzona szyba czołowa.
 • Zdeformowany lub zabrudzony przedni czujnik
 • Bardzo wysoka temperatura przedniego czujnika.
 • Poziom jasnoźci na zewnątrz zbliżony do tego, jaki dają źwiatła samochodów.
 • Samochody jadące z przeciwnego kierunku mają wyłączone źwiatła, zabrudzone klosze źwiateł głównych, źwiatła o różnych barwach lub niewłaźciwie ustawione.
 • Na drodze występują na przemian jasne i ciemne miejsca.
 • Droga na przemian wznosi się i opada bądź jest nierówna lub wyboista (brukowana, żwirowa itp.).
 • Częste skręcania lub jazda po krętej drodze.
 • Z przodu znajdują się obiekty silnie odbijające źwiatło, np. znaki lub lustra.
 • Tył znajdującego się z przodu pojazdu silnie odbija źwiatło, np. kontener na ciężarówce.
 • Uszkodzone lub zabrudzone źwiatła główne tego samochodu.
 • Samochód jest przechylony z powodu przebicia opony, obciążenia holowaną przyczepą itp.
 • Włączone źwiatła drogowe mogą przeszkadzać innym użytkownikom drogi lub przechodniom.

Jeżeli lampka kontrolna automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych zaźwieci się na żółto

Zaźwiecenie się na żółto lampki kontrolnej automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych źwiadczy o usterce systemu. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Ograniczenia funkcjonalne automatycznego sterownika źwiateł drogowych

Nie należy bezkrytycznie polegać na działaniu automatycznego sterownika źwiateł drogowych. Samochód należy zawsze prowadzić bezpiecznie, stale obserwując otoczenie i w razie potrzeby ręcznie włączać lub wyłączać źwiatła drogowe.


Uwagi dotyczące automatycznego sterownika źwiateł drogowych

Przestrzeganie poniższych zaleceń zapewni prawidłowe działanie funkcji automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych.

 • Nie przeciążać samochodu.
 • Nie dokonywać modyfikacji konstrukcji samochodu.

  Warunki automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych

  Samoczynne włączenie źwiateł drogowych następuje, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki: Prędkoźć jazdy wzroź ...

  Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu

  ...

  Categorie