Toyota Yaris: Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu

Toyota Yaris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu

Ręczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych

Przełączenie na źwiatła mijania Pociągając dźwignię do siebie, przestawić ją w pierwotne poło- żenie. Zgaźnie ...

Automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy

...

Categorie