Toyota Yaris: Automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy

Toyota Yaris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy

Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu

...

Zestawienie funkcji

Układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy pozwala utrzymać zadaną prędkoźć jazdy bez koniecznoźci używania pedału p ...

Categorie