Toyota Yaris: Zestawienie funkcji

Układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy pozwala utrzymać zadaną prędkoźć jazdy bez koniecznoźci używania pedału przyspieszenia.

Zestawienie funkcji


 1. Lampki kontrolne
 2. Przełącznik układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy

  Automatyczne utrzymywanie prędkoźci jazdy

  ...

  Zaprogramowanie prędkoźci jazdy

  Przyciskiem "ON-OFF" włączyć układ automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy. Lampka kontrolna układu automatycznego utrzymywania ...

  Categorie