Toyota Yaris: Ogranicznik prędkoźci jazdy

Przerywanie i wznawianie automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy

W celu przerwania automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy należy pociągnąć dźwignię do siebie. Przerywanie automatycznego ...

Zestawienie funkcji

Źądana prędkoźć maksymalna może zostać zaprogramowana przy użyciu przycisku ogranicznika prędkoźci jazdy. Ogranicznik prędko ...

Categorie