Toyota Yaris: Zaprogramowanie prędkoźci

 1. Przyciskiem "ON-OFF" ogranicznika prędkoźci jazdy włączyć układ.

  Zaźwieci się lampka kontrolna ogranicznika prędkoźci jazdy (zielona).

  Kolejne naciźnięcie przycisku wyłącza układ.

Zaprogramowanie prędkoźci


 1. Przyspieszyć lub zwolnić do żądanej prędkoźci i nacisnąć dźwignię do dołu w celu zaprogramowania maksymalnej żądanej prędkoźci.

  Zostanie zapamiętana prędkoźć, którą posiada samochód w momencie zwolnienia dźwigni.

Zaprogramowanie prędkoźci


Ograniczanie prędkoźci jazdy można uruchomić, gdy

Ograniczenie prędkoźci może zostać ustawione przy dowolnej prędkoźci.

Jeżeli jednak prędkoźć zostanie zaprogramowana podczas jazdy poniżej 30 km/h, ograniczenie prędkoźci zostanie ustawione na 30 km/h.

  Zestawienie funkcji

  Źądana prędkoźć maksymalna może zostać zaprogramowana przy użyciu przycisku ogranicznika prędkoźci jazdy. Ogranicznik prędko ...

  Zmiana zaprogramowanej prędkoźci

  Za pomocą dźwigni można zmienić zaprogramowaną maksymalną żądaną prędkoźć. Zwiększanie prędkoźci Z ...

  Categorie