Toyota Yaris: Zmiana zaprogramowanej prędkoźci

Za pomocą dźwigni można zmienić zaprogramowaną maksymalną żądaną prędkoźć.

 1. Zwiększanie prędkoźci
 2. Zmniejszanie prędkoźci

Zmiana zaprogramowanej prędkoźci


Precyzyjna zmiana prędkoźci: Krótko wychylić dźwignię do góry lub do dołu, a następnie ją puźcić.

Duża zmiana prędkoźci: Przytrzymać dźwignię w danej pozycji.

 • Gdy prędkoźć wyźwietlana jest w milach na godzinę "MPH"

Precyzyjna zmiana prędkoźci: Każde wychylenie dźwigni zmieni prędkoźć o około 1,6 km/h.

Duża zmiana prędkoźci: Zaprogramowana prędkoźć będzie się zwiększać o około 8 km/h przez każde 0,75 sekundy przytrzymania dźwigni.

 • Gdy prędkoźć wyźwietlana jest w kilometrach na godzinę "km/h"

Precyzyjna zmiana prędkoźci: Każde wychylenie dźwigni zmieni prędkoźć o około 1 km/h.

Duża zmiana prędkoźci: Zaprogramowana prędkoźć będzie się zwiększać o około 5 km/h przez każde 0,75 sekundy przytrzymania dźwigni.

  Zaprogramowanie prędkoźci

  Przyciskiem "ON-OFF" ogranicznika prędkoźci jazdy włączyć układ. Zaźwieci się lampka kontrolna ogranicznika prędkoźci ...

  Przerywanie i wznawianie ograniczania prędkoźci jazdy

  W celu przerwania działania ogranicznika prędkoźci jazdy należy dźwignię pociągnąć do siebie. W celu wznowienia działan ...

  Categorie