Toyota Yaris: Przerywanie i wznawianie ograniczania prędkoźci jazdy

Toyota Yaris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Ogranicznik prędkoźci jazdy –> Przerywanie i wznawianie ograniczania prędkoźci jazdy

 1. W celu przerwania działania ogranicznika prędkoźci jazdy należy dźwignię pociągnąć do siebie.
 2. W celu wznowienia działania ogranicznika prędkoźci jazdy należy dźwignię wychylić do góry.

Przerywanie i wznawianie ograniczania prędkoźci jazdy


Przekroczenie zaprogramowanej prędkoźci

W następujących sytuacjach samochód przekroczy zaprogramowaną prędkoźć i informacje na wyźwietlaczu zaczną migać:

 • Przy całkowicie wciźniętym pedale przyspieszenia
 • Podczas zjazdu ze stromego wzniesienia

Samoczynne przerwanie ograniczania prędkoźci

Po aktywacji układu utrzymywania prędkoźci jazdy zaprogramowana prędkoźć jest automatycznie kasowana.

Jeżeli lampka kontrolna ogranicznika prędkoźci jazdy zaźwieci się na żółto

Wyłączyć, a następnie uruchomić ponownie silnik. Po ponownym uruchomieniu silnika ustawić ograniczenie prędkźci. Jeżeli nie można zaprogramować żądanej prędkoźci może to oznaczać usterkę układu. Należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


W celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia ogranicznika prędkoźci jazdy

Gdy układ ogranicznika prędkoźci jazdy nie jest wykorzystywany, powinien zostać wyłączony przyciskiem ogranicznika prędkoźci jazdy

Warunki drogowe nieodpowiednie do korzystania z ogranicznika prędkoźci jazdy

W niżej wyszczególnionych warunkach nie należy korzystać z ogranicznika prędkoźci jazdy.

Może to doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Na drodze o źliskiej nawierzchni, np. mokrej, oblodzonej bądź pokrytej źniegiem
 • Na stromych podjazdach i zjazdach
 • Podczas holowania przyczepy

  Zmiana zaprogramowanej prędkoźci

  Za pomocą dźwigni można zmienić zaprogramowaną maksymalną żądaną prędkoźć. Zwiększanie prędkoźci Z ...

  Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start"

  Układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zatrzymuje silnik i uruchamia go ponownie, w zależnoźci od pozycji pedału hamulca zasadniczego i poł ...

  Categorie