Citroen C3: Otwieranie

Citroen C3 –> Otwieranie

Z CITROËN Connect Nav

Ustawianie daty i godziny jest dostępne tylko wtedy, gdy synchronizacja z GPS jest wyłączona. Wybrać menu Ustawienia. Nacisnąć przycisk " OPC ...

Pilot zdalnego sterowania

...

Categorie