Citroen C3: Z CITROËN Connect Nav

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ustawianie daty i godziny –> Z CITROËN Connect Nav

Ustawianie daty i godziny jest dostępne tylko wtedy, gdy synchronizacja z GPS jest wyłączona.

Wybrać menu Ustawienia.


Nacisnąć przycisk " OPCJE ", wejść na podstronę.

Wybrać " Ustawienie godziny/
daty ".

Wybrać zakładkę " Data " lub " Godzina ".

Ustawić godzinę lub datę przy użyciu bloku numerycznego.

Nacisnąć ten przycisk, aby
zatwierdzić.

Ustawienia dodatkowe

Można:

 • zmienić format wyświetlania daty i godziny (12h / 24h),
 • zmienić strefę czasową,
 • włączyć lub wyłączyć synchronizację z GPS (UTC).

System nie zarządza automatycznie przełączaniem na czas letni/zimowy (w zależności od kraju).

Przejście z czasu zimowego na czas letni odbywa się poprzez zmianę strefy czasowej.

  Z CITROËN Connect Radio

  Wybrać menu Ustawienia. Wybrać " Konfiguracja systemu ". Wybrać " Data i godzina ". Wybrać " Data " lub " Godzina ". ...

  Otwieranie

  ...

  Categorie