Citroen C3: Z CITROËN Connect Radio

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ustawianie daty i godziny –> Z CITROËN Connect Radio

Wybrać menu Ustawienia.


Wybrać " Konfiguracja systemu ".

Wybrać " Data i godzina ".


Wybrać " Data " lub " Godzina ".

Wybrać format wyświetlania.

Zmienić datę i/lub godzinę przy użyciu klawiatury numerycznej.

Nacisnąć ten przycisk, aby
zatwierdzić.

    Z radioodtwarzaczem

    Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do głównego menu Naciskać przyciski "" lub "", aby wybrać menu &qu ...

    Z CITROËN Connect Nav

    Ustawianie daty i godziny jest dostępne tylko wtedy, gdy synchronizacja z GPS jest wyłączona. Wybrać menu Ustawienia. Nacisnąć przycisk " OPC ...

    Categorie