Citroen C3: Z radioodtwarzaczem

Z radioodtwarzaczem


 • Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do głównego menu
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  aby wybrać menu "Personalizacja − Konfiguracja", następnie przycisk "OK".
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  aby wybrać menu "Konfiguracja wyświetlacza", następnie przycisk "OK".
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  aby wybrać wiersz "Regulacja daty i godziny", następnie przycisk "OK".
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  aby wybrać parametr do zmiany. Zatwierdzić go, naciskając przycisk "OK".
 • Ustawiać po kolei parametry, zatwierdzając przyciskiem "OK".
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  następnie przycisk "OK", aby wybrać pole "OK" i zatwierdzić, lub przycisk "Retour", aby anulować.

  Bez radioodtwarzacza

  Można ustawić datę i godzinę, korzystając z wyświetlacza zestawu wskaźników. Naciskać dłużej ten przycisk. Nacisn ...

  Z CITROËN Connect Radio

  Wybrać menu Ustawienia. Wybrać " Konfiguracja systemu ". Wybrać " Data i godzina ". Wybrać " Data " lub " Godzina ". ...

  Categorie