Citroen C3: Bez radioodtwarzacza

Citroen C3 –> Przyrządy pokładowe –> Ustawianie daty i godziny –> Bez radioodtwarzacza

Bez radioodtwarzacza


Można ustawić datę i godzinę, korzystając z wyświetlacza zestawu wskaźników.

Naciskać dłużej ten przycisk.


Nacisnąć jeden z przycisków, aby
wybrać parametr do zmiany.

Nacisnąć krótko ten przycisk, aby
zatwierdzić.

Nacisnąć jeden z tych
przycisków, aby zmienić parametr, i zatwierdzić ponownie, aby zapamiętać zmianę.

    Ustawianie daty i godziny

    ...

    Z radioodtwarzaczem

    Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do głównego menu Naciskać przyciski "" lub "", aby wybrać menu &qu ...

    Categorie