Citroen C3: Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania

Citroen C3 –> Otwieranie –> Procedury awaryjne –> Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania

Po wymianie baterii lub w przypadku usterki może być konieczna ponowna inicjalizacja pilota zdalnego sterowania.

Wymiana baterii

Komunikat na wyświetlaczu w zestawie wskaźników informuje o konieczności wymiany baterii. Wersja bez Zdalnego dostępu i rozruchu Typ baterii: CR1620 / ...

Wersja bez Zdalnego dostępu i rozruchu

Wyłączyć zapłon. Ustawić kluczyk w położeniu 2 (zapłon). Nacisnąć od razu symbol zamkniętej kłódki n ...

Categorie