Citroen C3: Wersja bez Zdalnego dostępu i rozruchu

Citroen C3 –> Otwieranie –> Procedury awaryjne –> Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania –> Wersja bez Zdalnego dostępu i rozruchu

Wersja bez Zdalnego dostępu i rozruchu


 • Wyłączyć zapłon.
 • Ustawić kluczyk w położeniu 2 (zapłon).
 • Nacisnąć od razu symbol zamkniętej kłódki na kilka sekund.
 • Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki

Pilot zdalnego sterowania jest znowu w pełni sprawny.

  Reinicjalizacja pilota zdalnego sterowania

  Po wymianie baterii lub w przypadku usterki może być konieczna ponowna inicjalizacja pilota zdalnego sterowania. ...

  Wersja ze Zdalnym dostępem i rozruchem

  Przyłożyć kluczyk elektroniczny do czytnika awaryjnego umieszczonego na kolumnie kierownicy i przytrzymać go w tym położeniu aż do w ...

  Categorie