Citroen C3: Elektryczne podnośniki szyb

Citroen C3 –> Otwieranie –> Elektryczne podnośniki szyb

 1. Elektryczny podnośnik
  przedniej lewej szyby.
 2. Elektryczny podnośnik przedniej prawej szyby.
 3. Elektryczny podnośnik tylnej prawej szyby.
 4. Elektryczny podnośnik tylnej lewej szyby.
 5. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych.

Tryb ręczny

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, należy wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, nie pokonując punktu oporu. Szyba zatrzymuje się w chwili zwolnienia przycisku.

Tryb automatyczny (zależnie od wersji)

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, należy wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, pokonując punkt oporu: szyba otworzy się lub zamknie całkowicie po puszczeniu przycisku.

Ponowne wciśnięcie powoduje zatrzymanie ruchu szyby.

Przełączniki podnośników szyb są aktywne przez około minutę po wyjęciu klucza.

Po upływie tego czasu podnośniki szyb przestają być aktywne. Przywrócenie aktywności następuje po włączeniu zapłonu.

System antyzaciskowy (zależnie od wersji)

Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i lekko opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej automatycznego zamykania należy nacisnąć przełącznik do jej całkowitego otwarcia, a następnie pociągnąć przełącznik aż do jej zamknięcia. Przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

Podczas tej czynności funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Wyłączenie przycisku tylnych podnośników szyb

Wyłączenie przycisku tylnych podnośników szyb


Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy wcisnąć przełącznik 5 w celu dezaktywacji podnośników tylnych szyb bez względu na ich położenie.

Gdy kontrolka jest zapalona, podnośniki nie działają. Gdy kontrolka nie świeci się, przełączniki są aktywne.

Przywracanie aktywności podnośników szyb

Po podłączeniu akumulatora należy przywrócić (reinicjalizować) funkcję antyzaciskową.

Funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna podczas wykonywania tych czynności:

 • opuścić całkowicie szybę, a następnie podnieść ją, szyba unosi się o kilka centymetrów po każdym naciśnięciu, ponawiać czynność aż do całkowitego zamknięcia szyby.
 • przytrzymać przycisk w górze co najmniej przez jedną sekundę po całkowitym zamknięciu szyby.

Zawsze należy wyjmować klucz ze stacyjki, opuszczając samochód nawet na krótki czas.

W razie gdyby doszło do zaciśnięcia podczas manipulowania podnośnikiem, należy zmienić kierunek ruchu szyby.

W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyby pasażerów, musi się upewnić, czy nikt nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia się szyb.

Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie właściwie używają podnośnika szyb.

Podczas manewrowania elektrycznie zamykanymi szybami należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.

  Alarm

  System zabezpieczający przed kradzieżą i włamaniem oraz zapobiegający takim zdarzeniom. Zapewnia następujący rodzaj zabezpieczenia: perymetry ...

  Ergonomia i komfort

  ...

  Categorie