Citroen C3: Ogranicznik prędkości

Citroen C3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości

System uniemożliwia przekroczenie prędkości samochodu zapamiętanej przez kierowcę.

Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie.

Minimalna programowana prędkość graniczna to 30 km/h.

Wartość zaprogramowanej prędkości pozostaje w pamięci do momentu wyłączenia zapłonu.

Ogranicznik prędkości jest tylko urządzeniem wspomagającym, które nie może w żadnym przypadku wyręczać kierowcy w przestrzeganiu ograniczenia prędkości i zachowaniu czujności.

Zapamiętywanie prędkości zadanej

Zapamiętywanie jest uzupełnieniem wyświetlania Rozpoznawania ograniczenia prędkości. Kierowca może wybrać dostosowanie prędkości ...

Sterowanie przy kierownicy

1. Wybór trybu ogranicznika. 2. Zmniejszenie zaprogramowanej wartości. 3. Zwiększenie zaprogramowanej wartości. 4. Włączenie/pauza ogra ...

Categorie