Citroen C3: Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Citroen C3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


6. Sygnalizacja włączenia/pauzy ograniczenia.

7. Wskaźnik wyboru trybu ogranicznika.

8. Wartość zaprogramowanej prędkości zadanej.

9. Prędkość zaproponowana przez układ rozpoznawania ograniczenia prędkości.

    Sterowanie przy kierownicy

    1. Wybór trybu ogranicznika. 2. Zmniejszenie zaprogramowanej wartości. 3. Zwiększenie zaprogramowanej wartości. 4. Włączenie/pauza ogra ...

    Włączanie

    Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT", aby wybrać tryb ogranicznika; funkcja jest w stanie pauzy. Jeżeli wartość ...

    Categorie