Citroen C3: Włączanie

Citroen C3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Włączanie

Włączanie


 • Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT", aby wybrać tryb ogranicznika; funkcja jest w stanie pauzy.

 • Jeżeli wartość graniczna jest odpowiednia (ostatnia prędkość zaprogramowana w systemie), nacisnąć przycisk 4, aby włączyć ogranicznik.

 • Ponowne naciśnięcie przycisku 4 umożliwia chwilowe wstrzymanie działania funkcji (pauza).

  Wyświetlanie w zestawie wskaźników

  6. Sygnalizacja włączenia/pauzy ograniczenia. 7. Wskaźnik wyboru trybu ogranicznika. 8. Wartość zaprogramowanej prędkości zadanej. ...

  Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

  Aby zmienić graniczną wartość prędkości: skokowo, co +/- 1 km/h, należy kolejno krótko naciskać przycisk 2 lub 3, w spos&oacu ...

  Categorie