Citroen C3: Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Citroen C3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Regulacja prędkości granicznej (zadanej)

Aby zmienić graniczną wartość prędkości:

 • skokowo, co +/- 1 km/h, należy kolejno krótko naciskać przycisk 2 lub 3,
 • w sposób ciągły, co +/- 5 km/h, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3.

Aby zmienić graniczną wartość prędkości na podstawie prędkości proponowanej przez funkcję rozpoznawania ograniczenia prędkości:

 • proponowana prędkość wyświetla się w zestawie wskaźników
 • nacisnąć pierwszy raz przycisk 5; wyświetla się komunikat, aby potwierdzić żądanie zapamiętania,
 • nacisnąć drugi raz przycisk 5, aby zapamiętać proponowaną prędkość.

Wartość wyświetla się natychmiast w zestawie wskaźników jako nowa wartość zadana.

Aby zmienić wartość prędkości granicznej przy wykorzystaniu zaprogramowanych prędkości granicznych i przy użyciu ekranu dotykowego:

 • nacisnąć przycisk 5, aby wyświetlić sześć zaprogramowanych prędkości granicznych,
 • nacisnąć przycisk odpowiadający zapamiętanej prędkości granicznej.

Ta wartość graniczna staje się nową prędkością graniczną.

  Włączanie

  Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT", aby wybrać tryb ogranicznika; funkcja jest w stanie pauzy. Jeżeli wartość ...

  Chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości

  Aby chwilowo przekroczyć zaprogramowaną prędkość graniczną, nacisnąć mocno pedał przyspieszenia i przekroczyć punkt oporu ...

  Categorie