Citroen C3: Zapamiętywanie prędkości zadanej

Citroen C3 –> Jazda –> Rozpoznawanie ograniczenia prędkości –> Zapamiętywanie prędkości zadanej

Zapamiętywanie jest uzupełnieniem wyświetlania Rozpoznawania ograniczenia prędkości.

Kierowca może wybrać
dostosowanie prędkości zadanej samochodu do proponowanej prędkości granicznej poprzez naciśnięcie przycisku zapamiętywania sterowania ogranicznika lub regulatora prędkości.

Prędkość ta zastępuje prędkość zadaną dla regulatora i/lub ogranicznika.

Więcej informacji na temat Ogranicznika prędkości albo Regulatora prędkości zawierają odpowiednie rubryki.

Sterowanie przy kierownicy

1. Wybór trybu ogranicznika/regulatora.


2. Zapamiętanie prędkości zadanej.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


3. Wskazanie ograniczenia prędkości.

4. Żądanie zapamiętania prędkości.

5. Bieżąca prędkość samochodu.

6. Bieżąca prędkość zadana.

Zapamiętywanie prędkości

Włączyć ogranicznik/regulator.


Wyświetlają się informacje związane z ogranicznikiem/regulatorem prędkości.

Zapamiętywanie prędkości


Po wykryciu tablicy system wyświetla wartość ograniczenia prędkości, jak również komunikat proponujący zapamiętanie jej jako nowej prędkości zadanej.

Ikona "MEM" miga przez kilka sekund na wyświetlaczu.

W przypadku odchylenia mniejszego niż 10 km/h pomiędzy prędkością zadaną i prędkością wyświetlaną przez funkcję rozpoznawania symbol MEM nie jest wyświetlany.

Zapamiętywanie prędkości


Nacisnąć po raz pierwszy
ten przycisk, aby zażądać zapamiętania proponowanej nowej prędkości zadanej.

Komunikat prosi o potwierdzenie żądania poprzez drugie naciśnięcie

Zapamiętywanie prędkości


Nacisnąć po raz drugi ten
przycisk, aby potwierdzić i zapamiętać nową prędkość zadaną.

Po pewnym czasie wyświetlacz powraca do bieżącego trybu wyświetlania.

    Ograniczenia działania

    Przepisy dotyczące ograniczeń prędkości są właściwe dla każdego kraju. System nie bierze pod uwagę zmniejszenia ograniczeń pr ...

    Ogranicznik prędkości

    System uniemożliwia przekroczenie prędkości samochodu zapamiętanej przez kierowcę. Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ...

    Categorie