Škoda Fabia: Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Wskaźnik okresów międzyobsługowych

Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o czasie lub liczbie kilometrów do kolejnej wizyty w serwisie.

Informacje na temat okresów międzyobsługowych można znaleźć w książce serwisowej.

Pozycja menu Telefon

Wybieranie pozycji menu Telefon W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Telefon. Obrócić pokrętło G " rys. 31 na str ...

Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Rys. 33 Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A " rys. 33, aż na wyświetlaczu poja ...

Categorie