Škoda Fabia: Pozycja menu Telefon

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Wyświetlacz MAXI DOT –> Pozycja menu Telefon

Wybieranie pozycji menu Telefon

 • W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Telefon.
 • Obrócić pokrętło G " rys. 31 na stronie 45.

Wyświetla się lista połączeń.

Jeżeli lista połączeń nie zawiera wpisów, wyświetla się następujący komunikat: Brak wpisów.

Na liście obok poszczególnych wpisów są wyświetlane następujące symbole:

połączenie przychodzące


połączenie wychodzące


połączenie nieodebrane


Połączenie wychodzące

 • Przerwij - kończenie
  wybierania

Połączenie przychodzące

 • Odbierz - odbieranie
  połączenia
 • Odrzuć - odrzucenie
  połączenia
 • Ignoruj - wyciszenie
  dzwoniącego dzwonka (opcja dostępna jedynie wtedy, gdy nie jest prowadzona inna rozmowa)

Bieżąca rozmowa lub konferencja

 • Zakończ - kończenie
  rozmowy
 • Zawieś - zawieszenie
  rozmowy
 • Kontynuuj - kontynuacja
  zawieszonej rozmowy
 • Mikr.wył. - wyłączanie
  mikrofonu
 • Mikr.wł. - włączanie
  mikrofonu
 • Prywatna - przełączenie
  rozmowy na telefon
 • Tr.głośnom. - przełączenie rozmowy na urządzenie

Bieżąca i zawieszona rozmowa

 • Zakończ - kończenie
  bieżącej rozmowy
 • Przeł. poł. - przełączenie
  do zawieszonej rozmowy
 • Połącz.konf. - nawiązanie
  rozmowy konferencyjnej1
 • Mikr.wył. - wyłączanie
  mikrofonu
 • Mikr.wł. - włączanie
  mikrofonu
 • Prywatna - przełączenie
  bieżącej rozmowy na telefon
 • Tr.głośnom. - przełączenie bieżącej rozmowy na urządzenie

Symbole na wyświetlaczu

Poziom naładowania baterii
telefonu1

Siła sygnału1)


Telefon jest połączony z
urządzeniem

Nieodebrane połączenia (jeżeli
jest więcej połączeń nieodebranych, obok symbolu jest wyświetlana ich liczba)

Mikrofon jest wyłączony


Pozycja menu Asystenci

Wybieranie pozycji menu Asystenci

 • W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Asystenci.

lub

 • Nacisnąć przycisk   na
  kierownicy wielofunkcyjnej.

W pozycji menu Asystenci można aktywować / dezaktywować system Front Assist.

Wskaźnik kierunków geograficznych

Rys. 32 Wskaźnik kierunków geograficznych
Rys. 32 Wskaźnik kierunków geograficznych

Dotyczy pojazdów z fabrycznie wbudowanym systemem nawigacji.

Przy włączonym zapłonie na wyświetlaczu wyświetla się symbol strzałki oraz skrót dla danego kierunku geograficznego (w zależności od aktualnego kierunku jazdy) " rys. 32.

  Pozycja menu Audio

  Wybieranie pozycji menu Audio W menu głównym wybrać i potwierdzić pozycję menu Audio. Na wyświetlaczu widoczne są następujące ...

  Wskaźnik okresów międzyobsługowych

  Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o czasie lub liczbie kilometrów do kolejnej wizyty w serwisie. Informacje na temat okresów mi&# ...

  Categorie