Škoda Fabia: Komunikaty serwisowe

Komunikaty przed nadejściem terminu wizyty w serwisie

Przed nadejściem terminu wizyty w serwisie po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się symbol oraz komunikat
dotyczący ilości kilometrów lub dni pozostałych do kolejnej wizyty w serwisie.

Komunikaty wyświetlane, gdy nadszedł termin wizyty w serwisie

Gdy nadszedł termin wizyty w serwisie, po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia się symbol   i np.
następujący komunikat.

Wymiana oleju teraz!


WYMIANA OLEJU TERAZ


lub

Przegląd teraz!


PRZEGLAD_TERAZ


lub

Wymiana oleju i przegląd
teraz!

WYMIANA OLEJU I PRZEGLAD
TERAZ

    Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

    Rys. 33 Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A " rys. 33, aż na wyświetlaczu poja ...

    Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych

    Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi Zalecamy, by wskaźnika nie resetować ...

    Categorie