Škoda Fabia: Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Škoda Fabia –> Obsługa –> System informacyjny –> Wskaźnik okresów międzyobsługowych –> Wyświetlanie pozostałej odległości oraz liczby dni do następnej wizyty w serwisie

Rys. 33 Przycisk na tablicy rozdzielczej
Rys. 33 Przycisk na tablicy rozdzielczej

 • Włączyć zapłon.
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk A " rys. 33, aż na wyświetlaczu pojawi się pozycja menu Przegląd.
 • Zwolnić przycisk A .

Na wyświetlaczu ukazuje się na 4 sekundy symbol   i np. następujące komunikaty
dotyczące przebiegu albo liczby dni do następnej wizyty w serwisie.

Wymiana oleju ... / ... Przegląd
... / ...

WYMIANA OLEJU ZA ... LUB ...
PRZEGLAD ZA ... LUB ...

  Wskaźnik okresów międzyobsługowych

  Wskaźnik okresów międzyobsługowych informuje o czasie lub liczbie kilometrów do kolejnej wizyty w serwisie. Informacje na temat okresów mi&# ...

  Komunikaty serwisowe

  Komunikaty przed nadejściem terminu wizyty w serwisie Przed nadejściem terminu wizyty w serwisie po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu pojawia si&# ...

  Categorie