Škoda Fabia: Front Assist

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist

Front Assist (dalej nazywany krótko systemem) ostrzega przed kolizją z innym pojazdem lub przeszkodą znajdującą się przed samochodem, w razie potrzeby próbuje uniknąć kolizji lub zmniejszyć jej skutki poprzez automatyczne hamowanie.

Czujnik radarowy " rys. 144 na stronie 126 nadzoruje obszar przed samochodem.

UWAGA

  • Należy przestrzegać wskazówek ogólnych dotyczących używania układów wspomagających " strona 118, w części Wprowadzenie do tematu.
  • System nie reaguje na obiekty przecinające drogę lub jadące z naprzeciwka.

Opis obsługi

Rys. 143 Elementy obsługowe ogranicznika prędkości: pojazd z ogranicznikiem prędkości / pojazd z GRA i ogranicznikiem prędkości Przegl ...

Czujnik radarowy

Rys. 144 Miejsce montażu czujnika radarowego Czujnik radarowy " rys. 144 (dalej nazywany krótko czujnikiem) może rozpoznawać obiekty dzięki emito ...

Categorie