Škoda Fabia: Dezaktywacja / aktywacja

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Dezaktywacja / aktywacja

Rys. 147 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej
Rys. 147 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej

Funkcja ta aktywuje się automatycznie zawsze po włączeniu zapłonu.

System należy dezaktywować tylko w sytuacjach wyjątkowych " .

W samochodach wyposażonych w wyświetlacz MAXI DOT system można również aktywować / dezaktywować w pozycji menu Asystenci " strona 44.

Dezaktywacja / aktywacja w pojazdach z wyświetlaczem segmentowym


Dezaktywacja / aktywacja w pojazdach z kierownicą wielofunkcyjną


Dezaktywacja / aktywacja i ustawianie w urządzeniu Infotainment

W urządzeniu Infotainment można dezaktywować / aktywować cały system lub funkcje ostrzeżenia wstępnego i ostrzeżenia przed niebezpiecznym odstępem " Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział CAR - ustawienia samochodu.

Jeżeli funkcja ostrzeżenia przed niebezpiecznym odstępem została dezaktywowana przed wyłączeniem zapłonu, po włączeniu zapłonu pozostaje w dalszym ciągu nieaktywna.

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa Front Assist należy dezaktywować w niżej podanych sytuacjach.

 • Holowanie pojazdu.
 • Ustawienie samochodu na rolkowym stanowisku kontrolnym.
 • Po wystąpieniu nieuzasadnionego ostrzeżenia lub ingerencji systemu.
 • Podczas przewożenia pojazdu na samochodzie ciężarowym, promie transportującym samochody itp.

  Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

  Rys. 146 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Ostrzeżenie wstępne ew. hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości Hamowanie awaryjne przy ...

  Komunikaty

  Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Front Assist: czujnik nie ma widoczności. FRONT ASSIST CZ NIE MA WIDOCZN Czujnik j ...

  Categorie