Škoda Fabia: Komunikaty

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

Front Assist: czujnik nie ma
widoczności.

FRONT ASSIST CZ_NIE MA
WIDOCZN_

Czujnik jest zabrudzony lub zasłonięty.

Należy zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, oczyścić czujnik lub usunąć przeszkodę " rys. 144 na stronie 126.

Jeżeli po uruchomieniu silnika komunikat ukaże się ponownie, należy skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Front Assist niedostępny.


FRONT ASSIST NIEDOSTEPNY


Z nieznanych przyczyn system jest niedostępny.

Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić.

Jeżeli po uruchomieniu silnika komunikat ukaże się ponownie, należy skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

    Dezaktywacja / aktywacja

    Rys. 147 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej Funkcja ta aktywuje się automatycznie zawsze po włączeni ...

    Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy

    Rozpoznawanie zmęczenia kierowcy (nazywane dalej krótko systemem) zaleca kierowcy przerwę w jeździe, gdy na skutek sposobu kierowania pojazdem system rozpoz ...

    Categorie