Škoda Fabia: Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Front Assist –> Ostrzeżenie i automatyczne hamowanie

Rys. 146 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Ostrzeżenie wstępne ew. hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości

Rys. 146 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Ostrzeżenie wstępne ew. hamowanie awaryjne przy niskiej prędkości

Hamowanie awaryjne przy niewielkiej prędkości

Przy prędkościach w przedziale 5 km/h do ok. 30 km/h automatyczne hamowanie następuje bez komunikatu ostrzegawczego. W razie bezpośredniego zagrożenia kolizją następuje automatyczne hamowanie ze stopniowo zwiększającą się siłą hamowania.

Podczas automatycznego hamowania na wyświetlaczu pojawia się symbol
" rys. 146.

Ostrzeżenie wstępne

Gdy system rozpozna zagrożenie kolizją, na wyświetlaczu pojawi się symbol
" rys. 146 i rozlegnie się sygnał akustyczny.

Jednocześnie następuje przygotowanie układu hamulcowego do możliwego hamowania awaryjnego.

Ostrzeżenie wstępne pojawia się w następujących sytuacjach.

 • W przypadku zagrożenia kolizją z poruszającą się przeszkodą, przy prędkości od ok. 30 km/h do ok. 210 km/h.
 • W przypadku zagrożenia kolizją z nieruchomą przeszkodą, przy prędkości od ok. 30 km/h do ok. 85 km/h.

Podczas wyświetlania się ostrzeżenia wstępnego, wcisnąć pedał hamulca lub ominąć przeszkodę!

Pilne ostrzeżenie

Jeżeli kierowca nie reaguje na ostrzeżenie wstępne, dzięki czynnej ingerencji układu hamulcowego system automatycznie wywołuje krótki manewr hamowania, aby ponownie zwrócić uwagę na możliwą kolizję.

Hamowanie automatyczne

Jeżeli kierowca nie reaguje na pilne ostrzeżenie, system rozpoczyna automatyczne hamowanie ze stopniowo zwiększającą się siłą hamowania.

Wspomaganie hamowania

Jeżeli kierowca w sytuacji zagrożenia kolizją hamuje w sposób niewystarczający, system automatycznie zwiększa siłę hamowania.

Wspomaganie hamowania działa tylko wtedy, gdy mocno naciska się na pedał hamulca.

Informacja

 • Jeżeli system wywołuje automatyczną ingerencję układu hamulcowego, rośnie ciśnienie w układzie hamulcowym i nie można uruchomić pedału hamulca w zwykły sposób.
 • Automatyczną ingerencję w hamowanie można przerwać przez użycie pedału gazu lub przez ingerencję kierownicą.

  Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie

  Rys. 145 Symbole na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie Ostrzeżenie o niebezpiecznym odstępie wyświetlane ...

  Dezaktywacja / aktywacja

  Rys. 147 Przyciski / pokrętło: na dźwigni obsługowej / kierownicy wielofunkcyjnej Funkcja ta aktywuje się automatycznie zawsze po włączeni ...

  Categorie