Škoda Fabia: Opis obsługi

Rys. 143 Elementy obsługowe ogranicznika prędkości: pojazd z ogranicznikiem prędkości / pojazd z GRA i ogranicznikiem prędkości
Rys. 143 Elementy obsługowe ogranicznika prędkości: pojazd z ogranicznikiem prędkości / pojazd z GRA i ogranicznikiem prędkości

Przegląd elementów obsługowych ogranicznika prędkości " rys. 143

dezaktywacja ogranicznika
prędkości (usuwanie ustawionego limitu)

przerwanie regulacji (pozycja
sprężynowania)

aktywacja ogranicznika prędkości
(regulacja nieaktywna) W pojazdach wyposażonych w GRA i ogranicznik prędkości, GRA jest aktywowany przez ustawienie włącznika w pozycji . Aktywacja
ogranicznika prędkości następuje dopiero po naciśnięciu przycisku .


ponowne uruchomienie regulacjia)
/ zwiększanie prędkości - krótkie naciśnięcie (stopniowo o 1 km/h), długie naciśnięcie (stopniowo o 10 km/h)

uruchomienie regulacji /
obniżanie prędkości - krótkie naciśnięcie (stopniowo o 1 km/h), długie naciśnięcie (stopniowo o 10 km/h)

przełączenie pomiędzy GRA "
strona 122 a ogranicznikiem prędkości

a) Jeżeli nie został ustawiony limit prędkości, aktualna prędkość zostanie ustawiona jako limit prędkości.

Podczas włączania regulacji aktualna prędkość zostanie ustawiona jako limit prędkości i pokazana na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna


Przekraczanie limitu prędkości w trakcie regulacji

Jeżeli w trakcie pracy regulacji wskazane jest przekroczenie limitu prędkości, np. podczas wyprzedzania, należy wcisnąć do oporu pedał gazu.

Podczas przekraczania limitu prędkości rozlega się sygnał akustyczny, a na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna .


Regulacja przejmowana jest ponownie, po obniżeniu prędkości poniżej ustawionego limitu.

OSTROŻNIE

Podczas zjazdu w dół może dochodzić do przekraczania ustawionego limitu prędkości. Podczas przekraczania limitu rozlega się sygnał akustyczny, a na tablicy rozdzielczej miga lampka kontrolna


Informacja

Przez naciśnięcie przycisku
w trakcie pracy regulacji, zostanie ona przerwana, a aktywowane zostaje GRA.

    Zasada działania

    Rys. 141 Wyświetlacz MAXI DOT: przykładowe wskazania stanu ogranicznika prędkości Rys. 142 Wyświetlacz segmentowy: przykładowe wskazania st ...

    Front Assist

    Front Assist (dalej nazywany krótko systemem) ostrzega przed kolizją z innym pojazdem lub przeszkodą znajdującą się przed samochodem, w razie potrz ...

    Categorie