Mercedes-Benz Klasa B: Komunikaty na wyświetlaczu

Mercedes-Benz Klasa B –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Komunikaty na wyświetlaczu

Powrót do ustawień fabrycznych

Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą lub wybrać podmenu Ustaw. fabr. . Potwierdzić za pomocą . Wyś ...

Wskazówki ogólne

Komunikaty są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Komunikaty na wyświetlaczu ze wskazaniami graficznymi mogą być prezentowane w instrukcji o ...

Categorie