Mercedes-Benz Klasa B: Opony

Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Ciśnienie w oponach: sprawdzić opony

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach rozpoznał gwałtowną stratę ciśnienia.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Możliwa przyczyna:
 • Zamieniono koła i opony lub zamontowano nowe koła i opony.
 • Ciśnienie w jednej lub kilku oponach jest nieprawidłowe.

OSTRZEŻENIE

Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza kryją w sobie następujące niebezpieczeństwa:

 • Mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skorygować.
 • Po ustawieniu prawidłowego ciśnienia w oponach ponownie uruchomić układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.
Po kontroli ciśn. ponownie uruchomić monitorowanie ciśn. w oponach

Na wyświetlaczu przedstawiany był komunikat ostrzegający o spadku ciśnienia w oponach i od tego czasu układ nie został ponownie uruchomiony.

 • Ustawić prawidłowe ciśnienie we wszystkich oponach.
 • Ponownie uruchomić układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.
Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna

Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach jest uszkodzony.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Poprawić ciśn. w oponach

W co najmniej jednej oponie ciśnienie jest za niskie lub ciśnienia w poszczególnych oponach różnią się za mocno od siebie.

 • Przy następnej okazji sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.
 • Ponownie uruchomić układ kontroli ciśnienia w oponach.
Sprawdzić opony

Nastąpił duży spadek ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest sygnalizowane położenie koła.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powietrza kryją w sobie następujące niebezpieczeństwa:
 • Mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.
 • Sprawdzić ciśnienie w oponach.
 • Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.
Uwaga uszkodz. opony Nastąpił gwałtowny spadek ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym jest sygnalizowane położenie koła.

OSTRZEŻENIE

Jazda z oponą pozbawioną powietrza kryje w sobie następujące niebezpieczeństwa:
 • Opona bez powietrza zakłóca sterowność i hamowanie pojazdu.
 • W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem.
 • Kontynuacja jazdy z oponą pozbawioną powietrza prowadzi do nadmiernego podgrzania i ewentualnie pożaru.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Zatrzymać się, unikając gwałtownych manewrów kierownicą i silnego hamowania oraz uwzględniając sytuację na drodze.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Sprawdzić opony i, jeśli to konieczne, postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi uszkodzenia opony.
Kontrola ciśn. w oponach chwilowo niedostępna

Sygnały czujników ciśnienia w oponach nie są odbierane z powodu silnych zakłóceń radiowych. W układzie kontroli ciśnienia w oponach występują chwilowe zakłócenia.

 • Jechać dalej.

Natychmiast po zniknięciu przyczyny zakłóceń układ kontroli ciśnienia w oponach uruchomi się samoczynnie.

Brak czujników kół

Brak sygnałów czujnika koła lub kół. Na wyświetlaczu nie ma wskazania ciśnienia w danej oponie.

 • Zlecić wymianę uszkodzonego czujnika koła w fachowym serwisie.
Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna, brak czujników kół

Zamontowane koła nie mają odpowiednich czujników ciśnienia w oponach. Układ kontroli ciśnienia w oponach jest wyłączony.

 • Zamontować koła z odpowiednimi czujnikami kół.

Układ kontroli ciśnienia w oponach włącza się po kilku minutach jazdy.

Kontrola ciśnienia w oponach nieaktywna

Układ kontroli ciśnienia w oponach jest uszkodzony.

 • Udać się do fachowego serwisu.

  Układy ułatwiające jazdę

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Attention Assist: Odpocznij! ATTENTION ASSIST stwierdzi& ...

  Pojazd

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Usterka akumulatora dodatkowego Akumulator dodatkowy aut ...

  Categorie