Mercedes-Benz Klasa B: Pojazd

Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Usterka akumulatora dodatkowego

Akumulator dodatkowy automatycznej skrzyni biegów nie jest ładowany.

 • Przy następnej okazji udać się do wykwalifikowanego serwisu.
 • Do tego czasu zawsze przed wyłączeniem silnika przełączać automatyczną skrzynię biegów na P.
 • Przed opuszczeniem pojazdu zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy
Przy rozruchu silnika wcisnąć hamulec

Kierowca spróbował uruchomić silnik w położeniu skrzyni biegów  N, bez wciśnięcia pedału hamulca.

 • Wcisnąć pedał hamulca.
W celu przełączenia z P lub N wcisnąć hamulec i uruchomić silnik

Kierowca próbował przełączyć skrzynię biegów w położenie R lub D bez włączania silnika.

 • Włączyć silnik.
 • Wcisnąć pedał hamulca.

Skrzynię biegów można przełączyć z położenia P tylko przy wciśniętym pedale hamulca. Tylko wtedy można wyłączyć blokadę parkingową. Jeśli pedał hamulca nie jest wciśnięty, można wprawdzie przesuwać dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT, jednak blokada parkingowa nie zostaje zwolniona.

W przypadku temperatury oleju w skrzyni biegów poniżej -20 C skrzynię biegów można przełączyć z położenia P w inne położenie tylko przy pracującym silniku.

W celu przełączenia z biegu P wcisnąć pedał hamulca

Nastąpiła próba przełączenia skrzyni biegów w położenie R, N lub D bez jednoczesnego wciśnięcia pedału hamulca.

 • Wcisnąć pedał hamulca.
Możliwość odtoczenia Skrzynia biegów w położeniu do jazd

Drzwi kierowcy są otwarte i skrzynia biegów znajduje się w położeniu R, N lub D.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

W takiej sytuacji pojazd może się stoczyć.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
Bez zmiany biegów jechać do serwisu

W przypadku usterki nie można zmienić położenia skrzyni biegów.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Jeśli skrzynia biegów znajduje się w położeniu  D :

 • Jechać do fachowego serwisu bez zmiany położenia skrzyni biegów D.

Jeśli skrzynia biegów znajduje się w położeniu  R , N lub  P :

 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
Położenie biegu P tylko podczas postoju pojazdu

Pojazd jeszcze porusza się.

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
Jazda do tyłu niemożliwa Jechać do serwisu

Automatyczna skrzynia biegów ma usterkę. Nie można jechać wstecz.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Usterka skrzyni biegów

Automatyczna skrzynia biegów ma usterkę.

 • Udać się do fachowego serwisu
Usterka skrzyni biegów Zatrzymać pojazd

Automatyczna skrzynia biegów ma usterkę.

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
Zatrzymać pojazd Przełączyć na P Nie wyłączać silnika

Automatyczna skrzynia biegów jest przegrzana.

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Gdy komunikat zniknie z wyświetlacza, automatyczna skrzynia biegów jest ponownie dostępna.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Odczekać, aż automatyczna skrzynia biegów ostygnie i komunikat zniknie z wyświetlacza.
Sprzęgło przegrzane Unikać ruszania Ewentualnie szybko wysprzęgl. i sprzęglać

Sprzęgło jest mocno obciążone i dopuszczalna temperatura pracy sprzęgła jest przekroczona. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Unikać częstego ruszania lub dłuższych przejazdów z niską prędkością.

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Uruchomić silnik.

Sprzęgło jest szybciej chłodzone przez pracujący silnik.

Lub

 • Jeśli to możliwe, kontynuować jazdę z równomierną prędkością.
 • Zdjąć nogę z pedału sprzęgła i nie obciążać sprzęgła.

Sprzęgło może się schłodzić także podczas jazdy

Chłodzenie może potrwać kilka minut. Gdy sprzęgło ostygnie, komunikat znika z wyświetlacza. Sprzęgło jest ponownie całkowicie sprawne.

4matic chwilowo niedostępny

4MATIC (stały napęd na cztery koła) jest przegrzany. Napędzane są tylko przednie koła pojazdu.

 • Jechać dalej.

W wyniku oporu powietrza 4MATIC jest szybciej chłodzony.

Gdy komunikat zniknie z wyświetlacza, 4MATIC jest ponownie dostępny i wszystkie cztery koła pojazdu są napędzane

4matic nieaktywny

4MATIC ma usterkę. Napędzane są tylko przednie koła pojazdu.

 • Udać się do fachowego serwisu.


Klapa bagażnika jest otwarta

OSTRZEŻENIE

Gdy silnik pracuje, przy otwartej klapie bagażnika spaliny mogą się przedostać do wnętrza pojazdu.

Istnieje ryzyko zatrucia!

 • Zamknąć klapę tylną.


Pokrywa komory silnika jest otwarta.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Otwarta pokrywa komory silnika może utrudnić widoczność podczas jazdy.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego.
 • Zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy.
 • Zamknąć pokrywę komory silnika.
Usterka aktywnej pokrywy komory silnika patrz instr. obsługi

Aktywna pokrywa komory silnika (system ochrony pieszych) nie działa z powodu usterki lub aktywacji.

 • Udać się do fachowego serwisu.


Co najmniej jedne drzwi są otwarte. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Zamknąć wszystkie drzwi.
Sprawdzić blokadę haka
holowniczego

Hak holowniczy nie jest zablokowany w prawidłowym położeniu.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Zablokować końcówkę haka w położeniu krańcowym.

W przeciwnym razie może dojść do odłączenia się przyczepy.

Usterka wspomag. kierownicy
patrz instr. obsługi

Usterka lub ograniczenie wspomagania układu kierowniczego.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy

OSTRZEŻENIE

Kierowanie pojazdem wymaga wywierania większej siły na kierownicę.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Sprawdzić, czy istnieje możliwość bezpiecznego kierowania pojazdem, mimo konieczności stosowania większej siły.
 • Jeśli bezpieczne kierowanie pojazdem jest możliwe: Ostrożnie dojechać do najbliższego fachowego serwisu.
 • Jeśli bezpieczne kierowanie pojazdem nie jest możliwe: Przerwać jazdę i powiadomić najbliższy fachowy serwis.
nieaktywny akumulator za
mało naładowany

Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie. Ogrzewanie postojowe wyłączyło się lub nie można go włączyć.

 • Przejechać dłuższy odcinek

Akumulator będzie ładowany. Natychmiast gdy napięcie w instalacji elektrycznej będzie wystarczające, ogrzewanie postojowe będzie ponownie dostępne.

nieaktywny zatankować paliwo

W zbiorniku jest za mało paliwa. Nie można włączyć ogrzewania postojowego.

 • Zatankować na najbliższej stacji paliw.
nieaktywny patrz instr.
obsługi

Ogrzewanie postojowe chwilowo nie działa lub jest uszkodzone.

 • W przypadku pojazdu stojącego poziomo i schłodzonego silnika: spróbować włączyć ogrzewanie cztery razy w odstępie co kilka minut.
 • Jeśli ogrzewanie postojowe nie włączy się: jechać do fachowego serwisu.
Telefon No Service

Pojazd znajduje się poza zasięgiem sieci telefonicznej.

 • Odczekać, aż na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się wskazanie gotowości do działania.
Dolać płyn do spryskiwaczy
Poziom płynu do spryskiwaczy w zbiorniku obniżył się poniżej minimum.

Jeśli w miesiącach zimowych do płynu do spryskiwaczy nie zostanie dodany środek zapobiegający zamarzaniu, płyn do spryskiwaczy może zamarznąć w zbiorniku. W tym przypadku może być wyświetlany komunikat Dolać płyn do spryskiwaczy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

 • Uzupełnić płyn do spryskiwaczy.
Usterka wycieraczek

Wycieraczki są uszkodzone.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Usterka świateł awaryjnych

Funkcja świateł awaryjnych jest uszkodzona.

 • Udać się do fachowego serwisu.

  Opony

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Ciśnienie w oponach: sprawdzić opony Ukł ...

  Kluczyk

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Kluczyk nie należy do pojazdu W stacyjkę w ...

  Categorie