Mercedes-Benz Klasa B: Układy bezpieczeństwa
Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania


chwilowo niedostępne patrz instr.
obsługi

Układ ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu i funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP są chwilowo niedostępne.

Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST/ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

Dodatkowo świecą się lampki ostrzegawcze ,
i
w zestawie wskaźników.


Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

Możliwe przyczyny:
 • Autodiagnostyka nie jest jeszcze zakończona.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej może być za niskie.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół.

W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

 • Na odpowiednim odcinku drogi ostrożnie pokonać kilka łagodnych zakrętów z prędkością wyższą niż 20 km/h.

Jeśli komunikat zniknie z wyświetlacza, wyżej wymienione funkcje są ponownie dostępne

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Udać się do fachowego serwisu.

nieaktywny patrz instr. obsługi

Układy ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP są niedostępne z powodu usterki.

Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST/ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

Dodatkowo świecą się lampki ostrzegawcze ,
,
i
w zestawie wskaźników.


Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół.

W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.
chwilowo niedostępne patrz.
instr. obsługi

Układy ESP, BAS, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP są chwilowo niedostępne.

Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST/ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

Dodatkowo świecą się lampki ostrzegawcze i
w zestawie wskaźników.


Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

Jest możliwe, że procedura autodiagnostyki nie została jeszcze zakończona.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje.

W wyniku tego droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

 • Na odpowiednim odcinku drogi ostrożnie pokonać kilka łagodnych zakrętów z prędkością wyższą niż 20 km/h.

Jeśli komunikat zniknie z wyświetlacza, wyżej wymienione funkcje są ponownie dostępne.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Udać się do fachowego serwisu.
nieaktywny patrz instr.
obsługi

Układy ESP, BAS, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu oraz funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP są niedostępne z powodu usterki.

Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST/ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

Dodatkowo świecą się lampki ostrzegawcze i
w zestawie wskaźników.


Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje.

W wyniku tego droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Udać się do fachowego serwisu.
 

nieaktywny patrz instr. obsługi

Układy EBD (Electronic Brake-force Distribution), ABS, ESP, BAS, PRE-SAFE, funkcja HOLD, funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu i funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP są niedostępne z powodu usterki.

Awaria może również dotyczyć adaptacyjnych świateł stop i COLLISION PREVENTION ASSIST/ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS.

Dodatkowo świecą się lampki ostrzegawcze ,
i
w zestawie wskaźników i słychać
sygnał ostrzegawczy.

Układ ATTENTION ASSIST jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE

Układ hamulcowy działa nadal z normalną skutecznością, choć bez wspomagania przez wyżej wymienione funkcje. Dlatego np. w razie pełnego hamowania może dojść do zablokowania się kół przednich i tylnych.

W wyniku tego sterowność i reakcje pojazdu podczas jazdy są mocno zakłócone. Droga hamowania w sytuacjach awaryjnych może się wydłużyć.

Jeśli ESP nie jest gotowy do działania, ingerencja ESP nie następuje.

Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

 • Ostrożnie kontynuować jazdę.
 • Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.
Zwolnić hamulec parkingowy

Czerwona lampka kontrolna
miga i rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy. Warunek do automatycznego zwolnienia hamulca postojowego nie jest spełniony.

Pojazd ruszył, a elektryczny hamulec postojowy nie został zwolniony.

 • Zwolnić ręcznie elektryczny hamulec postojowy.

Czerwona lampka kontrolna
miga i rozbrzmiewa sygnał ostrzegawczy.

Wykonywane jest hamowanie awaryjne za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.

Hamulec parkingowy patrz
instr. obsługi

Żółta lampka ostrzegawcza
świeci się.

Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę.

W celu zaciągnięcia hamulca:

Wyłączyć zapłon.

 • Przez co najmniej dziesięć sekund naciskać uchwyt elektrycznego hamulca postojowego.
 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Żółta lampka ostrzegawcza i czerwona lampka kontrolna
świecą się.


Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę.

W celu zwolnienia:

 • Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
 • Zwolnić ręcznie elektryczny hamulec postojowy.

Lub

 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów (automatyczna funkcja zwalniania awaryjnego): Włożyć pas bezpieczeństwa do zaczepu i podczas ruszania dodać nieco gazu.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Zwolnić automatycznie elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli nadal nie można zwolnić elektrycznego hamulca postojowego:

 • Nie kontynuować jazdy.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Czerwona lampka kontrolna miga i żółta lampka kontrolna
świeci się.


Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę.

W celu zwolnienia:

 • Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
 • Zwolnić ręcznie elektryczny hamulec postojowy.

W celu zaciągnięcia hamulca:

 • Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
 • Zaciągnąć ręcznie elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli czerwona lampka kontrolna nadal miga:


 • Nie kontynuować jazdy.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Przekręcić koła przednie w kierunku krawędzi krawężnika.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Żółta lampka ostrzegawcza świeci się. Czerwona lampka
kontrolna miga przez ok. dziesięć
sekund po zaciągnięciu lub zwolnieniu elektrycznego hamulca postojowego. Następnie gaśnie lub świeci się dalej.

Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę.

 • Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
 • Zaciągnąć elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli nie można zaciągnąć elektrycznego hamulca postojowego:

 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Udać się do fachowego serwisu.

Jeśli nie można zwolnić elektrycznego hamulca postojowego:

 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów (automatyczna funkcja zwalniania awaryjnego): Włożyć pas bezpieczeństwa do zaczepu i podczas ruszania dodać nieco gazu.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Zwolnić automatycznie elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli nadal nie można zwolnić elektrycznego hamulca postojowego:

 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Żółta lampka ostrzegawcza świeci się. Po manualnym zaciągnięciu
lub zwolnieniu elektrycznego hamulca postojowego miga czerwona lampka kontrolna .


Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę. Elektrycznego hamulca postojowego nie można zaciągnąć ręcznie.

 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Hamulec parkingowy nieaktywny

Żółta lampka ostrzegawcza świeci się. Czerwona lampka
kontrolna miga przez ok. dziesięć
sekund po zaciągnięciu lub zwolnieniu elektrycznego hamulca postojowego. Następnie gaśnie lub świeci się dalej.

Elektryczny hamulec postojowy ma usterkę np. na skutek nadmiernego wzrostu lub spadku napięcia.

 • Usunąć przyczynę nadmiernego wzrostu lub spadku napięcia, np. naładować akumulator lub ponownie uruchomić silnik.
 • Zaciągnąć lub zwolnić elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli elektrycznego hamulca postojowego nie można w wyniku tego zaciągnąć lub zwolnić:

 • Wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
 • Zaciągnąć lub zwolnić elektryczny hamulec postojowy.

Jeśli nadalnie można zwolnić elektrycznego hamulca postojowego:

 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli nadal nie można zaciągnąć elektrycznego hamulca postojowego:

 • Udać się do fachowego serwisu.

Żółta lampka ostrzegawcza świeci się i czerwona lampka
kontrolna miga.


Elektrycznego hamulca postojowego nie można zaciągnąć ręcznie.

 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć pierwszy bieg.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie P.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Aby zwolnić hamulec parkingowy
włączyć zapłon

Czerwona lampka kontrolna świeci się.


Zapłon jest wyłączony i nastąpiła próba zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego.

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1.
Natychmiast hamować

Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: przy włączonej funkcji HOLD wystąpiła usterka.

Dodatkowo może regularnie rozbrzmiewać dźwięk klaksonu. Dźwięk klaksonu staje się głośniejszy przy próbie zablokowania pojazdu.

Nie można uruchomić silnika.

 • Wcisnąć do oporu pedał hamulca, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego, aż komunikat zniknie z wyświetlacza.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Można ponownie uruchomić silnik.

Sprawdzić poziom płynu
hamulcowego

Zbyt niski poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym.

Dodatkowo świeci się lampka czerwona ostrzegawcza w zestawie wskaźników i słychać
sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Skuteczność hamowania może być zakłócona.

Istnieje ryzyko wypadku!

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego. Przerwać jazdę!
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
 • Nie dolewać płynu hamulcowego. Nie usunie to usterki.
Zużycie okładzin hamulcowych

Okładziny hamulcowe osiągnęły granicę zużycia.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Collision Prevention Assist Plus chwilowo niedostępny patrz instrukcja obsługi Układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest tymczasowo niedostępny. Możliwe przyczyny:
 • Przedni zderzak jest zabrudzony.
 • Działanie jest zakłócone w wyniku silnych opadów.
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • System przekracza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Oczyścić przedni zderzak.
 • Uruchomić ponownie silnik.
Collision Prevention Assist Plus nieaktywny

Układ COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS ma usterkę. Awarię może mieć również układ ostrzegania o odległości.

 • Udać się do fachowego serwisu.
PRE-SAFE: funkcje chwilowo ograniczone patrz instr. obsługi Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania jest chwilowo nieaktywny. Możliwe przyczyny:
 • Czujnik w atrapie chłodnicy jest zabrudzony.
 • Działanie jest zakłócone w wyniku silnych opadów.
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • System przekracza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Oczyścić czujniki w nakładce chłodnicy.
 • Uruchomić ponownie silnik.
Funkcje PRE-SAFE ograniczone patrz instr. obsługi

Adaptacyjny układ wspomagania nagłego hamowania jest uszkodzony. Awarię może mieć również układ ostrzegania o odległości.

 • Udać się do fachowego serwisu.
PRE-SAFE nieaktywny patrz intr. obsługi

Awaria ważnych funkcji układu PRE-SAFE. Pozostałe systemy ochrony pasażerów, np. poduszki powietrzne są nadal dostępne.

 • Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.


Pojawienie się takiego symbolu na wyświetlaczu sygnalizuje, że na jednym z tylnych foteli pas bezpieczeństwa jest zapięty.

Dalsze informacje o wskaźniku statusu pasów bezpieczeństwa z tyłu.


Pojawienie się takiego symbolu na wyświetlaczu sygnalizuje, że na jednym z tylnych foteli pas bezpieczeństwa jest odpięty.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo ułożony lub niewłaściwie zapięty w zaczepie pas bezpieczeństwa nie spełnia swych funkcji zabezpieczających.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Zwrócić uwagę siedzącym z tyłu pasażerom na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.

Dalsze informacje o wskaźniku statusu pasów bezpieczeństwa z tyłu.

Usterka SRS: jechać do
serwisu
Układ zabezpieczający przed skutkami wypadków ma usterkę. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.

OSTRZEŻENIE

Może dojść do niezamierzonego wyzwolenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa lub ich niezadziałania w razie wypadku.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Udać się do fachowego serwisu.

Dalsze informacje na temat układu zabezpieczającego przed skutkami wypadków.

z przodu z lewej strony
usterka, jechać do serwisu  lub  z przodu z prawej strony usterka, jechać do serwisu
Układ zabezpieczający przed skutkami wypadków z przodu z lewej lub prawej strony ma usterkę. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.


OSTRZEŻENIE

Może dojść do niezamierzonego wyzwolenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa lub ich niezadziałania w razie wypadku.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Udać się do fachowego serwisu.
z tyłu z lewej strony usterka,
jechać do serwisu  lub  z tyłu z prawej strony usterka, jechać do serwisu
Układ zabezpieczający przed skutkami wypadków z tyłu z lewej lub prawej strony ma usterkę. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.


OSTRZEŻENIE

Może dojść do niezamierzonego wyzwolenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa lub ich niezadziałania w razie wypadku.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Udać się do fachowego serwisu.
z tyłu pośrodku usterka,
jechać do serwisu
Układ zabezpieczający przed skutkami wypadków z tyłu pośrodku ma usterkę. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.


OSTRZEŻENIE

Może dojść do niezamierzonego wyzwolenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa lub ich niezadziałania w razie wypadku.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Udać się do fachowego serwisu
Usterka lewej poduszki
nadokiennej, jechać do serwisu  lub  Usterka prawej poduszki nadokiennej, jechać do serwisu
Uszkodzona lewa lub prawa nadokienna poduszka powietrzna. Dodatkowo świeci się lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników.

OSTRZEŻENIE

Lewa lub prawa nadokienna poduszka powietrzna może zostać aktywowana przypadkowo lub nie zostać aktywowana w razie wypadku.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

 • Udać się do fachowego serwisu.

  Pamięć

  Komputer pokładowy zapisuje w pamięci komunikatów określone komunikaty. Można je wywołać następująco: Za pomocą lub n ...

  Światła

  Informacja Komunikaty na wyświetlaczu dotyczące diod świetlnych: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich di ...

  Categorie