Mercedes-Benz Klasa B: Silnik


Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania

Dolać płyn chłodzący patrz
instr. obsługi
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 • Uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek.
 • W razie konieczności częstego dolewania płynu chłodzącego należy zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika w fachowym serwisie


Silnik wentylatora jest uszkodzony.

 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.
 • Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.
Płyn chłodzący: zatrzymać
pojazd, wyłączyć silnik

Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.

Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.

Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Odczekać, aż silnik ostygnie.
 • Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).
 • Dopiero gdy komunikat zniknie z wyświetlacza i temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 C, ponownie włączyć silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.
 • Obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.
 • Jeśli ponownie dojdzie do nadmiernego wzrostu temperatury płynu chłodzącego, natychmiast pojechać do fachowego serwisu.

Przy zwykłej eksploatacji pojazdu i zachowaniu zgodnego z zaleceniami stężenia środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu temperatura płynu chłodzącego może wzrastać do 120 C.

patrz instr. obsługi

Akumulator nie jest ładowany.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Możliwe przyczyny:
 • uszkodzony alternator
 • zerwany pasek klinowy
 • uszkodzenie układu elektronicznego
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

Nie jechać dalej. W przeciwnym razie dojdzie do przegrzania silnika.

 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
Zatrzymać pojazd patrz
instr. obsługi

Akumulator nie jest ładowany i osiągnął zbyt niski poziom naładowania.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Przestrzegać wskazówek dla komunikatu na wyświetlaczu patrz instr. obsługi .
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.
Uruchomić silnik patrz
instr. obsługi

Silnik jest wyłączony i poziom naładowania akumulatora jest za niski.

 • Wyłączyć zbędne odbiorniki prądu, jak np. ogrzewanie szyby tylnej lub oświetlenie wnętrza.
 • Pozostawić silnik pracujący przez kilka minut lub przejechać dłuższy dystans

Akumulator będzie ładowany.

Przy tankowaniu sprawdzić
poziom oleju silnikowego

Poziom oleju obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Sprawdzić poziom oleju najpóźniej podczas następnego tankowania.
 • W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.
 • W razie konieczności częstego dolewania oleju silnikowego należy zlecić kontrolę silnika w fachowym serwisie.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem

Przy tankowaniu dolać 1
litr oleju silnikowego

Poziom oleju obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

 • Sprawdzić poziom oleju najpóźniej podczas następnego tankowania.
 • W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.
 • W razie konieczności częstego dolewania oleju silnikowego należy zlecić kontrolę silnika w fachowym serwisie.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem

Poziom oleju silnik.: zatrzymać
się, wyłączyć silnik

Poziom oleju jest za niski. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.
 • Sprawdzić poziom oleju.
 • W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.
Rezerwa paliwa

Poziom paliwa osiągnął rezerwę.

Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

 • Zatankować na najbliższej stacji paliw.


W zbiorniku znajduje się mało paliwa.

Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

 • Zatankować pojazd na najbliższej stacji benzynowej.
Wymienić filtr powietrza

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: filtr powietrza jest zanieczyszczony w stopniu wymagającym wymiany.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Oczyścić filtr paliwa

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: w filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.

 • Udać się do fachowego serwisu.

  Światła

  Informacja Komunikaty na wyświetlaczu dotyczące diod świetlnych: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich di ...

  Układy ułatwiające jazdę

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i Rozwiązania Attention Assist: Odpocznij! ATTENTION ASSIST stwierdzi& ...

  Categorie