Ford Fusion: Pomoc przy parkowaniu

Ford Fusion –> Pomoc przy parkowaniu

Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę. Przycisk zaświeci się. Aby włączyć układ, ponownie wciśnij przycisk. ...

Zasady działania

OSTRZEŻENIE Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów. UWAGI Pojazd ...

Categorie