Ford Fusion: Zasady działania

Ford Fusion –> Pomoc przy parkowaniu –> Zasady działania

OSTRZEŻENIE

Układ pomocy przy parkowaniu nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności podczas wykonywania manewrów.

UWAGI

 • Pojazdy wyposażone w moduł holowania przyczepy niezatwierdzony przez firmę Ford mogą nie wykrywać prawidłowo przeszkód.
 • Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących odbicia fal i zakłócenia sygnału.
 • Czujniki mogą nie wykrywać obiektów o powierzchni pochłaniającej fale ultradźwiękowe.
 • Układ pomocy przy parkowaniu nie wykrywa obiektów oddalających się od pojazdu. Zostaną one wykryte dopiero w chwilę po tym, jak zaczną ponownie przemieszczać się w stronę pojazdu.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania, gdy zamontowany jest hak holowniczy lub akcesoria mocowane z tyłu pojazdu np. bagażnik na rowery, ponieważ układ pomocy przy parkowaniu tyłem będzie wskazywał jedynie odległość od zderzaka do przeszkody.
 • Podczas mycia pojazdu wodą pod wysokim ciśnieniem czujniki należy spryskiwać tylko przez krótki czas i z odległości nie mniejszej niż 20 cm.

Wskazówka: W pojazdach wyposażonych w hak holowniczy układ pomocy przy parkowaniu jest wyłączany automatycznie, gdy jakiekolwiek światła przyczepy (lub tablice oświetleniowe) są podłączone do 13-stykowego gniazda za pośrednictwem zatwierdzonego przez firmę Ford modułu holowania przyczepy.

Wskazówka: Pamiętaj o oczyszczaniu czujników z zabrudzeń, lodu i śniegu. Do ich czyszczenia nie stosuj ostrych przedmiotów.

Wskazówka: Układ pomocy przy parkowaniu może emitować fałszywe sygnały, jeśli wykryje sygnał korzystający z tej samej częstotliwości co czujniki lub gdy pojazd jest całkowicie obciążony.

Wskazówka: Czujniki zewnętrzne mogą wykryć boczne ściany garażu. Jeżeli odległość między czujnikiem zewnętrznym a boczną ścianą garażu nie zmieni się przez trzy sekundy, sygnał akustyczny wyłączy się.

W miarę dalszego cofania się czujniki wewnętrzne wykryją obiekty znajdujące się z tyłu.

  Pomoc przy parkowaniu

  ...

  Korzystanie z pomocy przy parkowaniu

  ...

  Categorie